artykuł nr 1

Sprawozdania o nadwyżce / deficycie

Sprawozdania w załączeniu.