artykuł nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej

Wykaz w załączniku.

Załączniki:
Wykaz - akcyzaMB