artykuł nr 1

2023

Stawki podatku rolnego w 2023 r. wynoszą:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 185,125 zł
2) od 1 ha fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego - 370,25 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023:

 

 

Stawka podatku leśnego w 2023 r. z 1 ha fizycznego wynosi - 71,0996 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

 

 

Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok

Uchwała Nr XLVIII/375/2022

 

Stawki podatku od środków transportowych na 2023 rok
 
Uchwała Nr XVIII/91/2015

 

Podatki można wpłacać na indywidualne rachunki bankowe
Urzędu Gminy Sośnie Bank Spółdzielczy w Dobrzycy