artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie