artykuł nr 1

LIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że

 

LIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 roku

o godzinie 1000

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

artykuł nr 2

LVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że

 

LVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku

o godzinie 1000

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

artykuł nr 3

LVII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że

 

LVII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 roku

o godzinie 1000

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

artykuł nr 4

LVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że

 

LVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 roku

o godzinie 1000

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

 

 

 

 

 

Sośnie, dnia 9 sierpnia 2018 r.

artykuł nr 5

LV  SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że

LV  SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku

o godzinie 1000

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak