artykuł nr 1

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy 28.09.2020

  Szanowny/a Pan/i

  wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 28 września 2020 r. o godz. 1100 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

 

 

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

artykuł nr 2

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 02.09.2020

Szanowny/a Pan/i

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 2 września 2020 r. o godz. 13:00 w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Adam Mielcarek

artykuł nr 3

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Szanowny/a Pan/i

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 

/-/ Jan Rafalski

artykuł nr 4

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Szanowny/a Pan/i

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

 

/-/ Dominik Grobelny

artykuł nr 5

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 10.07.2020

Szanowny/a Pan/i

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 10 lipca 2020 r. o godz. 1200 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 

/-/ Jan Rafalski