artykuł nr 46

Postanowienie RDOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 244/1, 243/1 i 243/2 w obrębie Kałkowskie, gmina Sośnie

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
Postanowienie153 KB
artykuł nr 47

Postanowienie RDOŚ dla przedsięwzięcia "Budowa drogi leśnej w części służącej jako dojazd pożarowy i droga wywozowa i w części jako droga wywozowa w gm. Sośnie, Dz. Nr 700, Obr. Cieszyn; Dz. Nr 287, 288, 243, 273, Obr. Kocina"

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
Postanowienie114 KB
artykuł nr 48

Opinia PGW dla przedsięwzięcia "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 244/1, 243/1 i 243/2 obręb Kafkowskie, gmina Sośnie"

Opinia w załączeniu.

Załączniki:
Opinia19 KB
artykuł nr 49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 244/1, 243/1 i 243/2 obręb Kałkowskie, gm. Sośnie"

Treść zawiadomienia w załączniku.

Załączniki:
Zawiadomienie33 KB
Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017