artykuł nr 46

Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie

Informacje w załączeniu.

artykuł nr 47

Odpowiedzi 3 - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Odpowiedzi169 KB
artykuł nr 48

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kocina dz. nr 66, 88 i 107

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze584 KB
artykuł nr 49

Odpowiedzi oraz sprostowanie 2 - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie

Odpowiedzi oraz sprostowanie w załączeniu.

Załączniki:
Sprostowanie 287 KB
Odpowiedzi502 KB
artykuł nr 50

Odpowiedzi oraz sprostowanie - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie

W załączeniu odpowiedzi oraz sprostowanie.

Załączniki:
Odpowiedzi774 KB
Sprostowanie66 KB
Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017