artykuł nr 1

Zarządzenie nr 79/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

artykuł nr 2

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie z kultury, sztoki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym organizacja wycieczek w celu zwiedzania obiektów kultury polskiej dla osób w wieku 50+ oraz osób z niepełnosprawnością.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki:
Ogłoszenie0 B
Formularz0 B
Oferta634 KB
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 WÓJTA GMINY SOŚNIE z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017