artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie z dnia 10 września 2019 roku - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie73 KB
artykuł nr 7

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 29 sierpnia 2019 r. - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja738 KB
artykuł nr 8

Informacja OKW w Kaliszu z dnia 26 sierpnia 2019 r. - skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja496 KB
artykuł nr 9

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja w załączniku.

Załączniki:
ZałącznikMB
artykuł nr 10

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja w załączniku.

Załączniki:
Załącznik256 KB