artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

artykuł nr 2

Oferta realizacji zadania publicznego - III SEMINARIUM NAUKOWE "BLIŻEJ HISTORII"

Oferta w załączeniu.

Załączniki:
Formularz8 KB
Ogłoszenie7 KB
Uproszczona oferta171 KB
artykuł nr 3

Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Informacje w załącznikach.

Załączniki:
Załącznik41 KB
Załącznik46 KB
Załącznik148 KB
artykuł nr 4

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie, formularz w załączniku.

Załączniki:
Załącznik8 KB
Załącznik7 KB
ZałącznikMB
artykuł nr 5

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

Sprawozdanie w załączeniu.

Załączniki:
SprawozdanieMB
Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017