artykuł nr 16

Informacja o wyniku przetargu - Granowiec dz. nr 833/8

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GRANOWIEC, GMINA SOŚNIE

Wójt Gminy Sośnie działając w oparciu o § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Granowiec, Gmina Sośnie, oznaczonej nr ewid. działki 833/8, przeprowadzony w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Sośnie zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka nr 833/8 w Granowcu, o pow. 975 m2 dla której Sad Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KW KZ1W/00081075/5:

Do przetargu nikt nie przystąpił - brak wpłaty wadium.

Osób niedopuszczonych do przetargu – brak.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 24.870,00 zł netto.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 17

Informacja o wyniku przetargu - Granowiec dz. nr 833/6

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GRANOWIEC, GMINA SOŚNIE

Wójt Gminy Sośnie działając w oparciu o § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Granowiec, Gmina Sośnie, oznaczonej nr ewid. działki 833/6, przeprowadzony w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Sośnie zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka nr 833/6 w Granowcu, o pow. 939 m2 dla której Sad Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KW KZ1W/00081075/5:

Do przetargu nikt nie przystąpił - brak wpłaty wadium.

Osób niedopuszczonych do przetargu – brak.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 24.040,00 zł netto.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży w formie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości stanowiących własność Gminy Sośnie

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017