artykuł nr 11

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 28 września 2018 r.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie413 KB
artykuł nr 12

Informacja

Urząd Gminy w Sośniach informuje, że spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach Wójta gminy, do Rady Gminy, do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa będą udostępnione do wglądu w dniach od 01.10.2018 r. do 15.10.2018 r. w godzinach urzędowania – pokój nr 6.

Do 16 października 2018 r. wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek będzie dopisany do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Do 12 października 2018 r. można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

artykuł nr 13

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach z dnia 27 września 2018 r.

Komunikat w załączeniu.

Załączniki:
Komunikat161 KB
artykuł nr 14

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 26 września 2018 r.

Komunikat w załączeniu.

Załączniki:
Komunikat208 KB
artykuł nr 15

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 21 września 2018 r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kaliszu II

z dnia 21 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w Gminie Sośnie obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Kaliszu II informuje, co następuje:

§ 1

W związku z niedoborem kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję, że pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 24 września 2018 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 2, w liczbie 1

- Nr 4, w liczbie 1

- Nr 5, w liczbie 1

- Nr 6, w liczbie 1

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 2, w liczbie 1

- Nr 4, w liczbie 1

- Nr 5, w liczbie 1

- Nr 6, w liczbie 1.

§ 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie.

 

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Kaliszu II

 

/-/ Adam Jan Plichta