artykuł nr 26

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2018

artykuł nr 27

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2018 roku

artykuł nr 28

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2017

artykuł nr 29

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2017 roku