artykuł nr 6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2022 roku

artykuł nr 7

Sprawozdania za II kwartał 2022

artykuł nr 8

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2021

artykuł nr 9

Sprawozdania za I kwartał 2022

artykuł nr 10

Sprawozdania za IV kwartał 2021