artykuł nr 1

2021

Stawki podatku rolnego w 2021 r. wynoszą:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 146,375 zł
2) od 1 ha fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego - 292,75 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

 

Stawka podatku leśnego w 2021 r. z 1 ha fizycznego wynosi - 43,3048 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

 

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok

Uchwała Nr XXI/182/2020

 

Stawki podatku od środków transportowych na 2021 rok
 
Uchwała Nr XVIII/91/2015

 

Podatki można wpłacać na indywidualne rachunki bankowe
Urzędu Gminy Sośnie Bank Spółdzielczy w Dobrzycy

artykuł nr 2

2020

Stawki podatku rolnego w 2020 r. wynoszą:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 146,15 zł
2) od 1 ha fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego - 292,30 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

 

Stawka podatku leśnego w 2020 r. z 1 ha fizycznego wynosi - 42,7328 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

 

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok

Uchwała Nr X/87/2019

 

Stawki podatku od środków transportowych na 2020 rok
 
Uchwała Nr XVIII/91/2015

 

Podatki można wpłacać na rachunek bankowy
Urzędu Gminy Sośnie Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
Nr 77 8409 0001 0100 0635 2000 0002

artykuł nr 3

2019

Stawki podatku rolnego w 2019 r. wynoszą:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 135,90 zł
2) od 1 ha fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego - 271,80 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

 

Stawka podatku leśnego w 2019 r. z 1 ha fizycznego wynosi - 42,2356 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

 

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok

Uchwała Nr XVIII/90/2015

 

Stawki podatku od środków transportowych na 2019 rok
 
Uchwała Nr XVIII/91/2015

 

Podatki można wpłacać na rachunek bankowy
Urzędu Gminy Sośnie Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
Nr 77 8409 0001 0100 0635 2000 0002

artykuł nr 4

2018

Stawki podatku rolnego w 2018 r. wynoszą:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 131,225 zł
2) od 1 ha fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego - 262,45 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.

 

Stawka podatku leśnego w 2018 r. z 1 ha fizycznego wynosi - 43,3532 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

 

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok

Uchwała Nr XVIII/90/2015

 

Stawki podatku od środków transportowych na 2018 rok
 
Uchwała Nr XVIII/91/2015

 

Podatki można wpłacać na rachunek bankowy
Urzędu Gminy Sośnie Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
Nr 77 8409 0001 0100 0635 2000 0002

artykuł nr 5

2017

Dane dotyczące podatków w roku 2017 dostępne pod linkiem:

http://www.sosnie.4bip.pl/archiwalny-bip/30-03-2017/content3d6c.html?cms_id=1647