artykuł nr 1

Wzory

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:


OSOBY FIZYCZNE

Podatek od nieruchomości

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Podatek rolny

IR-1 Informacja o gruntach
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

Podatek leśny

IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Podatek od nieruchomości

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek rolny

DR-1 Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek leśny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

Podatek transportowy

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1 A - Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 

Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed 30 czerwca 2019 roku, należy stosować poniższe załączniki obowiązujące do dnia 30 czerwca 2019 roku:

Wzory deklaracji i informacji podatkowych:

- Deklaracja na podatek od nieruchomości
- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
- Deklaracja na podatek rolny
- Informacja w sprawie podatku rolnego
- Deklaracja na podatek leśny
- Informacja w sprawie podatku leśnego

Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych:
- deklaracja
- załącznik do deklaracji