artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W GRANOWCU

 

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU 

NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W GRANOWCU

 

  Informuję, że w wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Granowcu , przeprowadzonego  w dniu 28 kwietnia  2023 r. wyłoniono kandydatkę na ww. funkcję Panią Angelikę Kałka.

  Komisja konkursowa stwierdziła, że oferta Pani Angelika Kałka  została złożona

w terminie, a kandydatka spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

 Podczas konkursu komisja dokonała merytorycznej oceny kandydatki. Ocenie podlegała w szczególności przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół oraz odpowiedzi

na pytania zadane przez członków komisji.

W wyniku tajnego głosowania kandydatka na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Granowcu Pani  Angelika Kałka  uzyskała bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji.

 

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W SOŚNIACH

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU 

NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W SOŚNIACH

 

  Informuję, że w wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach , przeprowadzonego  w dniu 28 kwietnia  2023 r. wyłoniono kandydatkę na ww. funkcję Panią Halinę Czemiel.

  Komisja konkursowa stwierdziła, że oferta Pani Haliny Czemiel  została złożona

w terminie, a kandydatka spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

 Podczas konkursu komisja dokonała merytorycznej oceny kandydatki. Ocenie podlegała w szczególności przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół oraz odpowiedzi

na pytania zadane przez członków komisji.

W wyniku tajnego głosowania kandydatka na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach Pani  Halina Czemiel  uzyskała bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji.

 

 

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Granowcu

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach