Urząd Gminy Sośnie
Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna8,62%.156922
.Godziny urzędowania0,00%.17
.Aktualne zamówienia publiczne0,00%.9
.Dowody osobiste0,11%.2005
.Burmistrz0,27%.4952
.Dane0,00%.23
.Organizacja Urzędu0,54%.9794
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,56%.10140
.Redakcja0,37%.6737
.Statystyka0,06%.1181
.Pomoc0,05%.855
.Wniosek paszportowy0,00%.34
.Oferta inwestycyjna na bieżący rok0,11%.2073
.Ośrodek Pomocy Społecznej0,00%.5
.Miejska Biblioteka Publiczna0,00%.2
.Szkoła Podstawowa nr 10,00%.3
.Uchwały Rady Miejskiej w Ujściu0,09%.1663
.Protokoły0,17%.3040
.Statut0,18%.3316
.Uchwała w sprawie budżetu bieżącego roku0,16%.2996
.Referaty0,01%.92
.Podatki i opłaty0,16%.2946
.Zarząd Gminy0,00%.5
.Sołectwa0,38%.6842
.Komisje0,27%.4879
.Rada Gminy0,26%.4656
.Wykaz jednostek organizacyjnych0,00%.6
.Strategia rozwoju0,20%.3581
.Zagospodarowanie przestrzenne0,19%.3372
.Dokumenty dotyczące budżetu Gminy0,15%.2750
.Przetarg nr 30,00%.1
.Godziny urzędowania0,00%.11
.Redakcja0,22%.4066
.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej0,09%.1554
.Przetarg nr 40,00%.14
.Jednostki organizacyjne0,00%.90
.Dane0,41%.7522
.Oświadczenia majątkowe0,01%.125
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,16%.2942
.Wyszukiwarka0,15%.2687
.Przetarg nr 10,01%.252
.Wyszukiwarka0,01%.135
.Budowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mariak0,02%.429
.Przetarg na udzielenie kredytu0,02%.351
.Radni Gminy0,14%.2545
.Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych0,15%.2692
.Uchwały Rady Gminy Sośnie obowiązujące od 30.04.2004 r.0,12%.2168
.Pracownicy Urzędu Gminy0,14%.2491
.Uchwały Rady Gminy Sośnie obowiązujące od 29.04.2004 r.0,12%.2160
.Dokumenty0,79%.14390
.Rejestr zmian44,47%.809900
.Gimnazja0,02%.333
.Szkoły podstawowe0,00%.6
.Przedszkola0,00%.5
.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej0,01%.255
.Gminna Biblioteka Publiczna0,01%.209
.Gimnazjum w Granowcu0,01%.260
.Szkoła Podstawowa w Granowcu0,01%.261
.Publiczne Przedszkole Nr 2 w Sośniach0,01%.239
.Publiczne Przedszkole w Pawłowie0,02%.299
.Publiczne Przedszkole w Granowcu0,01%.248
.Publiczne Przedszkole w Cieszynie0,01%.258
.Publiczne Przedszkole w Chojniku0,01%.248
.Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sośniach0,01%.244
.Szkoła Podstawowa w Bogdaju0,02%.275
.Szkoła Podstawowa w Sośniach0,02%.314
.Zespół Szkół w Pawłowie0,01%.265
.Budowa kanalizacji sanitarnej0,02%.326
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM0,16%.2854
.Budowa stalowego gazociągu przesyłowego0,10%.1836
.Budowa hali sportowej0,02%.351
.Zarządzenie nr 13/050,09%.1654
.Zarządzenie nr 17/050,22%.4067
.Zarządzenie nr 18/050,22%.4082
.Sprzedaż nieruchomości0,01%.261
.Sprzedaż nieruchomości0,01%.244
.Sprzedaż nieruchomości0,01%.237
.Zarządzenie nr 19/050,07%.1362
.Sprzedaż nieruchomości0,02%.343
.Zarządzenie nr 22/050,08%.1534
.Budowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Janisławice I.0,01%.215
.Budowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Janisławice II0,01%.263
.Budowa stacji transformatorowej0,09%.1691
.Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej Plus GSM0,09%.1653
.Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia0,12%.2217
.Budowa chodnika w miejscowości Bogdaj0,09%.1632
.Statystyka0,82%.15007
.BUDOWA LINII OŚWIETLENIOWEJ0,03%.584
.Budowa kanalizacji sanitarnej0,08%.1495
.Zagospodarowanie terenu zielonego w centrum wsi Sośnie0,03%.564
.Budowa gazociągu przesyłowego0,08%.1508
.Budowa gazociągu przesyłowego0,08%.1508
.Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla hali sportowej0,02%.388
.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego złotówkowego0,02%.408
.Unieważnienie przetargu0,02%.450
.Konkurs na stanowisko dyrektora0,10%.1846
.OGŁOSZENIE0,03%.591
.BUDOWA LINII OŚWIETLENIOWEJ PLACU W CENTRUM WSI SOŚNIE0,03%.627
.Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE0,26%.4677
.Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE0,26%.4677
.Rozbudowa z zamianą kotłowni węglowej na gazową dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Sośnie0,02%.376
.Przebudowa drogi gminnej w Dobrzecu ul. Jana Pawła II0,05%.901
.Umorzenia i odroczenia podatkowe w 2005 r.0,10%.1833
.Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania robót oraz dokumentacji kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnie0,03%.473
.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na następujące zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Granowiec"0,02%.428
.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania0,03%.465
.Konkurs na dyrektora SP Bogdaj0,08%.1392
.GMINNA KOMISJA WYBORCZA W SOŚNIACH0,18%.3255
.Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej0,15%.2798
.Zarządzenie nr 41/20060,03%.566
.Zarządzenie nr 42/20060,03%.533
.Zarządzenie nr 44/20060,04%.755
.Komunikat z dnia 25.10.2006 r. - Numery list kandydatów0,16%.2938
.Komunikat z dnia 25.10.2006 r. - Numery list kandydatów0,16%.2938
.Zarządzenie nr 49/20060,03%.576
.Zarządzenie nr 48/20060,03%.549
.WNIOSEK PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO DO PRL0,05%.830
.Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnie obejmującego obszar przebiegu rurociągu paliwowego0,07%.1231
.Zarządzenie Nr 51/20060,04%.638
.Zarządzenie nr 47/20060,03%.570
.Informacja o stanie mienia komunalnego w 2006r0,07%.1205
.Zarządzenie Nr 57/20060,03%.494
.Zarządzenie Nr 58/20060,03%.559
.I Sesja Rady Gminy Sośnie0,07%.1320
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego0,08%.1463
.Zarządzenie Nr 4/20070,03%.571
.Zarządzenie Nr 5/20070,03%.509
.Zarządzenie Nr 6/20070,03%.540
.Zarządzenie Nr 9/20070,03%.497
.Budowa nawierzchni drogi gminnej Kuźnica Kącka - Kąty Śląskie0,03%.588
.Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego0,17%.3011
.Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania robót oraz dokumentacji kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnie0,03%.551
.Zarządzenie Nr 10/20070,03%.506
.Zarządzenie Nr 11/20070,02%.441
.Zarządzenie Nr 12/20070,03%.509
.Zarządzenie Nr 14/20070,03%.513
.Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości0,03%.566
.Zarządzenie Nr 20/20070,03%.458
.Zarządzenie Nr 19/20070,02%.450
.Zarządzenie Nr 18/20070,03%.474
.Zarządzenie Nr 23/20070,03%.463
.Zarządzenie Nr 22/20070,02%.429
.Unieważnienie przetargu0,02%.357
.RB-NDS za IV kwartał 2006 r.0,00%.2
.Archiwum0,30%.5380
.Budowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mariak0,02%.319
.Zarządzenie nr 27/20070,02%.289
.Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania robót oraz dokumentacji kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnie III etap.0,02%.360
.Zarządzenie nr 30/20070,02%.315
.Zarządzenie nr 31/20070,02%.301
.Zarządzenie nr 29/20070,02%.351
.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU0,02%.350
.Zarządzenie nr 28/20070,02%.342
.Pliki do budzetu0,02%.276
.Zarządzenie nr 39/20070,02%.386
.Zarządzenie nr 44/20060,02%.374
.Archiwum0,00%.1
.Aktualne0,49%.8992
.Radni Gminy0,09%.1696
.Archiwum0,36%.6550
.Aktualne0,15%.2692
.Zarządzenie nr 48/20070,01%.246
.Zarządzenie nr 49/20070,02%.286
.Zarządzenie nr 50/20070,02%.294
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnie0,02%.383
.Wniosek o sprzedaż nieruchomości0,03%.554
.Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na granulacji odpadów drewnopocho0,05%.915
.Zarządzenie nr 51/20070,02%.303
.Ogłoszenie o wynikach przetargu - Budowa nawierzchni drogi gminnej0,02%.434
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości0,02%.299
.Wykaz osób prawnych, którym w roku 2006 została udzielona pomoc publiczna0,05%.862
.Zarządzenie nr 53/20070,02%.293
.Ogłoszenie - nabór ławników0,06%.1049
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości0,02%.360
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z0,05%.870
.IX Sesja Rady Gminy Sośnie0,04%.804
.Zasady sprzedaży nieruchomości0,06%.1103
.Zarządzenie nr 55/20070,02%.318
.Zarządzenie nr 56/20070,02%.316
.Pracownicy Urzędu Gminy0,10%.1780
.Kierownicy jednostek0,09%.1624
.Budowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sośnie ul. J. Korczaka0,02%.390
.Wzór wniosku o ustalenie warónków zabudowy0,09%.1656
.Zarządzenie nr 61/20070,02%.280
.Rozgraniczenie nieruchomości0,08%.1389
.Zatwierdzenie projektu podziału0,06%.1120
.Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia granulacji odpadów0,04%.758
.Zarządzenie nr 63/20070,02%.318
.Zarządzenie nr 64/20070,01%.255
.OBWIESZCZENIE0,04%.789
.Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości0,02%.355
.Zarządzenie nr 66/20070,02%.310
.BUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGDAJ0,02%.336
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ul. J. Korczaka0,02%.426
.Zarządzenie nr 69/20070,01%.246
.Zarządzenie nr 70/20070,02%.362
.Zarządzenie nr 71/20070,02%.314
.Zarządzenie nr 72/20070,02%.312
.Uchwały rady gminy sośnie 20060,10%.1812
.Zawiadomienie o unieważnienie postępowania0,02%.324
.Obwieszczenie - budowa świetlicy wiejskiej0,05%.863
.Zarządzenie nr 74/20070,02%.291
.Zarządzenie nr 75/20070,03%.458
.Budowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogdaj0,02%.355
. Zarządzenie nr 77/20070,02%.372
.Zarzadzenie nr 78/2007 - powołanie obwodowych komisji wyborczych0,03%.529
.Informacja Wójta Gminy Sośnie o numerach i granicach obwodów głosowania0,03%.561
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości0,02%.448
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości0,02%.414
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości0,02%.407
.Zaproszenie na XIII Sesje Rady Gminy Sośnie0,04%.677
.Zawiadomienie o wyborze oferty0,03%.486
.Informacja o wyniku przetargu z dnia 23.10.20070,02%.329
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości0,02%.334
.XIV Sesja Rady Gminy Sośnie0,03%.603
.Wszcięcie postępowania administracyjnego - Park Sportowo - Rekreacyjny w Granowcu0,04%.667
.Informacja o stanie mienia komunalnego w 2007 r.0,02%.312
.XV Sesja Rady Gminy Sosnie0,03%.575
.Skład orzekający RIO0,31%.5687
.XVI Sesja Rady Gminy0,03%.569
.Zarządzenie nr 92/20070,01%.233
.Archiwum0,28%.5128
.Budżet na rok bieżący (2008)0,10%.1892
.Załączniki do budżetu na bieżacy rok0,11%.2012
.XVII Sesja Rady Gminy Sośnie0,03%.546
.Zarządzenie nr 94/20070,02%.354
.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowcyh uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,04%.733
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami0,03%.614
.Dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych0,02%.328
.Zarządzenie nr 2/20080,02%.360
.Ogłoszenie0,02%.407
.Obwieszczenie0,03%.628
.Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2008 r.0,61%.11083
.XVIII Sesja Rady Gminy Sośnie0,03%.543
.Aktualne0,13%.2408
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy0,02%.378
.Informacja o stanie mienia komunalnego w 2007 r.0,03%.569
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości0,02%.353
.XIX Sesja Rady Gminy Sośnie0,03%.517
.Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przebudowe drogi nr 13 402 Odolanów-Boników-Cieszyn0,03%.573
.Obwieszczenie - budowa miejsc parkingowych i chodnika przed cmentarzem w miejscowości Sośnie0,03%.582
.Zarządzenie nr 10/20080,02%.380
.Zarządzenie nr 11/20080,02%.310
.XX Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.436
.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2007 rok0,10%.1771
.XXI Sesja Radz Gminz Sođnie0,02%.442
.Obwieszczenie - przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy Sośnie0,03%.485
.Obwieszczenie - budowa stacji nawadnialni gazu0,03%.467
.XXII Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.341
.Zawiadomienie o uchyleniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0,00%.72
.Obwieszczenie - budowa stacji nawanialni gazu w miejscowości Bogdaj0,02%.451
.Remont budynku Urzędu Gminy w Sośniach0,03%.459
.Załączniki do SIWZ0,02%.361
.Branża budowlana0,02%.357
.Branża elektryczna0,02%.332
.Kosztorysy0,02%.363
.Kotłownia0,02%.318
.Sieć komputerowa0,02%.342
.Radni Gminy0,08%.1530
.Wykaz umorzeń i odroczeń za 2007 rok0,02%.323
.Zarządzenie nr 24/20080,02%.308
.Zarządzenie nr 26/20080,02%.334
.Zarządzenie nr 25/20080,02%.294
.ESP0,04%.648
.Zasady sprzedaży na rzecz najemców0,03%.580
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane0,03%.504
.Zarządzenie nr 30/20080,02%.351
.Zarządzenie nr 31/20080,02%.338
.Zarządzenie nr 33/20080,02%.366
.Zarządzenie nr 34/20080,02%.401
.Zarządzenie nr 32/20080,02%.394
.Budowa miejsc parkingowych i chodniak przed cmentarzem w Sośniach0,02%.396
.Zarządzenie nr 37/20080,02%.424
.Sprawozdania0,29%.5194
.Obwieszczenie0,02%.298
.Obwieszczenie0,02%.306
.Obwieszczenie0,02%.332
.Informacja o wyniku przetargu0,02%.387
.Informacja o wyniku przetargu0,02%.402
.Ogłoszenie - budowa nawierzchni drogi gminnej w Granowcu0,03%.456
.Ogłoszenie o wynikach - miejsca parkingowe przed cmentarzem w Sośniach0,02%.353
.Ogłoszenie: wyjaśnienie do przetargu Budowa drogi gminnej w Granowcu0,02%.365
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane0,02%.449
.XXVII Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.260
.Obwieszczenie0,02%.325
.XXVIII Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.283
.Zarządzenie nr 54/20080,02%.322
.Pracownicy Urzędu Gminy0,08%.1387
.Kierownicy jednostek0,07%.1363
.Obwieszczenie0,02%.298
.Obwieszczenie0,02%.283
.Projekt budżetu na 2009 rok0,02%.312
.Informacja o stanie mienia komunalnego w 2008 r.0,02%.330
.Zarządzenie 58/20080,02%.275
.Zarządzenie nr 60/20080,02%.298
.XXIX Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.300
.Informacja o wyniku przetargu0,02%.393
.Obwieszczenie0,02%.292
.XXX Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.252
.Zarządzenie nr 44/20080,02%.330
.Budżet Gminy na rok bieżacy0,12%.2229
.Obwieszczenie0,02%.302
.XXXI Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.288
.Obwieszczenie0,02%.293
.Obwieszczenie0,02%.321
.Obwieszczenie0,02%.326
.Zarządzenie nr 4/20090,02%.274
.Zarządzenie nr 5/20090,02%.275
.Zarządzenie nr 6/20090,02%.293
.Informacja0,27%.4878
.Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Granowcu0,04%.701
.Zarządzenie nr 11/20090,02%.329
.XXXII Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.262
.Unieważnienie0,02%.391
.Zarządzenie Nr 14/20090,02%.274
.Unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego0,01%.268
.Obwieszczenie0,02%.333
.Zarządzenie nr 18/20090,01%.245
.Zarządzenie nr 20/20090,02%.280
.XXXIII Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.249
.Zarządzenie nr 21/20090,01%.258
.Zarządzenie nr 23/20090,01%.263
.Zarządzenie nr 25/20090,02%.274
.Remont drogi gminnej wraz z rozbudową centrum miejscowości Chojnik0,02%.297
.Zarządzenie nr 30/20090,02%.383
.Wykaz składów osobowych obwodowych komisji wyborczych0,04%.730
.Informacja0,03%.476
.Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE Boisko - Orlik 2012 w m. Sośnie0,02%.310
.Zarządzenie nr 35/20090,02%.412
.Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości0,01%.273
.Aktualne0,04%.757
.Radni Gminy0,08%.1401
.Kierownicy jednostek0,08%.1463
.Pracownicy Urzędu Gminy i GOPSu0,08%.1511
.Wykaz umorzeń i odroczeń za 2008 rok0,01%.248
.XXXIV Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.263
.Obwieszczenie0,02%.301
.Wybór najkorzystniejszej oferty - ZP 341-2/20090,02%.281
.Unieważnienie przetargu nieograniczonego - budowa kompleksu boisk sportowych0,01%.246
.Budowa kompleksu boisk sportowych - Orlik 2012 w m. Sośnie0,02%.328
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont drogi gminnej wraz z rozbudową centrum - Chojnik0,01%.229
.Zarządzenie nr 43/20090,01%.273
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody - Granowiec0,01%.217
.Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Granowcu0,02%.377
.Zarządzenie nr 44/20090,01%.237
.Wyjaśnienie SIWZ - budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Sośniach0,01%.248
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,02%.347
.XXXV Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.225
.Remont dróg gminnych w miejscowości Granowiec0,01%.264
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w m. Sośnie0,02%.387
.Odpowiedź na zadane pytania - rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Granowcu0,02%.342
.Zarządzenie nr 50/20090,01%.239
.Informacja dotycząca przetargu „Remont dróg gminnych ul. Sosnowa i ul. Przeciwna w miejscowości Granowiec”0,01%.266
.Wyjaśnienie SIWZ - Remont dróg dminnych ul. Sosnowa i ul. Przeciwna w m. Granowiec0,02%.287
.Zarządzenie nr 51/20090,02%.287
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Granowcu0,02%.389
.Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Sośnie0,02%.368
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych ul. Sosnowa i ul. Przeciwna w miejscowości Granowiec0,02%.302
.Obwieszczenie - budowa dwóch turbin wiatrowych0,02%.327
.Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Granowcu0,02%.291
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont dróg gminnych w m. Granowiec0,02%.298
.XXXVI Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.255
.Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w m. Granowiec0,02%.281
.Obwieszczenie - ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych w Granowcu0,02%.304
.Zarządzenie 54/20090,02%.329
.Budowa parku sportowo - rekreacyjnego w Granowcu0,02%.422
.Wyjaśnienie do SIWZ - budowa parku sportowo - rekreacyjnego w Granowcu0,02%.302
.Budowa świetlicy wiejskiej w Chojniku0,03%.535
.Obwieszczenie - budowa jednej turbiny wiatrowej w Granowcu0,02%.299
.Wyjaśnienia do specyfikacji - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chojnik0,02%.330
.Zarządzenie nr 57/20090,02%.276
.Wyjaśnienie SIWZ - budowa parku sportowo - rekreacyjnego w Granowcu0,02%.330
.Wyjaśnienia SIWZ - budowa świetlicy wiejskiej w m. Chojnik0,02%.337
.Wyjaśnienie SIWZ - budowa świetlicy wiejskiej w m. Chojnik0,02%.317
.Wyjaśnienie SIWZ - budowa świetlicy wiejskiej w m. Chojnik0,02%.334
.Obwieszczenie - budowa dwóch turbin wiatrowych firmy ENERCON w Granowcu0,01%.257
.Obwieszczenie - budowa dwóch turbin wiatrowych firmy ENERCON w Granowcu0,01%.251
.XXXVII Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.207
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa parku sportowo - rekreacyjnego w Granowcu0,02%.409
.Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Młynik0,02%.309
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chojnik0,02%.356
.Zarządzenie nr 60/2009 - stawki czynszu za wynajem budynków i lokali mieszkalnych0,01%.243
.Obwieszczenie - budowie jednej turbiny wiatrowej firmy ENERCON wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Granowiec0,01%.254
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnie0,01%.245
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębie Granowiec w gminie Sośnie0,01%.266
.Obwieszczenie - utwardzenie placu manewrowo magazynowego powierzchnią asfaltową ok. 1170m² w miejscowości Bogdaj0,01%.251
.Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębie Granowiec w gmini0,01%.222
.Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnie0,01%.262
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - budowa parku sportowo - rekreacyjnego w m. Granowiec0,02%.275
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - budowa świetlicy wiejskiej w m. Chojnik0,02%.299
.Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Granowiec0,03%.507
.XXXVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.256
.Ogłoszenie o zmianie zamówienia0,02%.433
.Informacja o stanie mienia komunalnego w 2009 roku0,02%.311
.Wyjaśnienia SIWZ - przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Granowcu0,02%.442
.Zarządzenie nr 68/20090,02%.365
.Obwieszczenie - budowa dwóch turbin wiatrowych w Granowcu0,02%.305
.Obwieszczenie - budowa dwóch turbin wiatrowych w Granowcu0,02%.295
.Wyjaśnienia SIWZ - przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Granowcu0,02%.412
.Budowa wewnętrznej instalacji gazowej przy budynku komunalnym w Sośniach0,03%.569
.XXXIX Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.232
.Zarządzenie nr 70/20090,02%.343
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Granowcu0,02%.419
.XL Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.246
.Wyjaśnienie SIWZ - budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym w Sośniach0,02%.324
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Granowcu0,02%.386
.Budżet Gminy na rok bieżący0,12%.2271
.Nabór na stanowisko Dyrektora BOOKiS0,04%.697
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym w m. Sośnie0,02%.340
.Zarządzenie nr 4/20100,02%.331
.Zarządzenie nr 5/20100,02%.337
.XLI Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.227
.Zarządzenie nr 6/20100,02%.394
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Dyrektor BOOKiS0,02%.353
.SO 0951 20100,06%.1099
.Informacja o wyniku naboru - Dyrektor BOOKiS0,03%.551
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym w Sośniach0,02%.359
.Akt0,09%.1616
.Ogłoszenie o zamówieniu - budowa drogi gminnej w m. Cieszyn0,03%.576
.Obwieszczenie - budowa szkoły podstawowej z przedszkolem oraz halą sportową i zespołem boisk rekreacyjnych w m. Cieszyn0,01%.273
.Obwieszczenie - rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kałkiowskie0,02%.309
.XLII Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.279
.Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Młynik0,02%.394
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości0,02%.356
.Gimnazjum w Sośniach0,01%.116
.Gimnazjum w Granowcu0,01%.120
.Szkoła Podstawowa w Bogdaju0,05%.870
.Publiczne Przedszkole w Granowcu0,00%.85
.Zespół Szkół w Pawłowie0,05%.839
.Zespół Szkół w Cieszynie0,05%.858
.Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Sośniach0,00%.86
.Przedszkole Samorządowe w Sośniach z Oddziałem Przedszkolnym0,05%.886
.Szkoła Podstawowa w Granowcu0,01%.119
.Wybór najkorzystniejszej oferty - budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cieszyn0,02%.328
.Elektroniczny Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski0,03%.515
.Kanalziacja0,03%.535
.Uzupełnienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sośnie - etap III0,02%.284
.Biuro Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu0,06%.1034
.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sośniach0,03%.580
.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach0,04%.766
.Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach0,04%.813
.Ogłoszenie - wybór najkorzystniejszej oferty "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sośnie - etap III"0,02%.346
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cieszyn0,02%.373
.Informacja o stanie mienia komuinalnego 20090,01%.260
.Ogłoszenie o zamówieniu - budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj0,02%.394
.XLIV Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.327
.Ogłoszenie - zaciągnięcie kredytu w wysokości 500 000 złotych0,02%.392
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj0,02%.407
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sośnie etap III0,02%.384
.Konkurs na stanowisko dyrektora ZS Sośnie oraz ZS Granowiec0,00%.26
.Obwieszczenie0,02%.289
.Obwieszczenie0,02%.342
.Anulowanie wpisu o konkursie na dyrektorów ZS w Sośniach oraz ZS w Granowcu0,02%.402
.Obwieszczenie - budowa czterech budynków socjalnych w m. Szklarka Śląska0,02%.334
.XLIV Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.296
.Zarządzenie nr 14/20100,02%.361
.Zarządzenie nr 17/20100,02%.338
.Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach0,02%.413
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Granowcu0,03%.521
.Ogłoszenie - budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj0,02%.366
.Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania0,03%.457
.Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora ZS w Sośniach0,03%.580
.Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora ZS w Granowcu0,03%.582
.XLV Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.278
.Zarządzenie nr 27/20100,02%.342
.Wykaz odroczeń za 2009 rok0,02%.346
.Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2009 r.0,13%.2282
.Obwieszczenie - budowa czterech budynków socjalnych w m. Szklarka Śl.0,02%.352
.Wykaz składów osobowych obwodowych komisji wyborczych0,05%.835
.Aktualne0,12%.2181
.XLVI Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.319
.Obwieszczenie - budowa remizy OSP Pawłów0,01%.270
.Ogłoszenie - termomodernizacja obiektów oświatowych - SP Pawłów oraz SP i Gim. Sośnie0,03%.481
.Wyniki naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych0,02%.363
.Wyjaśnienia - termomodernizacja obiektów oświatowych0,02%.312
.Zarządzenie nr 33/20100,02%.387
.Wybór najkorzystniejszej oferty - termomodernizacja obiektów oświatowych0,02%.328
.Udostępnianie informacji publicznej niedostępnej w biuletynie0,03%.486
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - termomodernizacja obiektów oświatowych0,02%.347
.XLVII Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.346
.Budowa Remizy OSP w Pawłowie0,02%.313
.Obwieszczenie - przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrzec0,02%.341
.Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Sośnie0,02%.288
.Zawiadomienie - budowa budynku mieszkalnego w m. Ostrów Wlkp.0,02%.328
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz uczniów0,02%.317
.Budowa linii światłowodowej relacji Odolanów - Sośnie0,02%.303
.XLVIII Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.277
.Udzielenie zamówienia - dowóz uczniów0,02%.287
.Zespół Szkół w Granowcu0,04%.818
.Zespół Szkół w Sośniach0,05%.886
.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów0,03%.631
.Radni0,07%.1323
.Jednostki0,07%.1231
.Urząd0,06%.1145
.Wydanie decyzji - przebudowa z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobrzec0,02%.319
.Zarządzenie nr 38/20100,02%.353
.Zarządzenie nr 37/20100,02%.337
.XLIX Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.295
.Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Konradów0,02%.328
.Test0,03%.498
.Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Granowiec0,02%.386
.Informacja - skład Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach0,03%.534
.Komunikat - dyżury dla przyjmowania zgłoszeń0,02%.431
.Zarządzenie nr 46/20100,02%.295
.Zarządzenie nr 47/20100,02%.312
.Zarządzenie nr 48/20100,02%.379
.Unieważnienie zamówienia publicznego - budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Konradów0,01%.254
.Wyjaśnienie SIWZ - przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Granowiec0,01%.273
.Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Konradów0,02%.281
.Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Sośnie0,03%.463
.Konslutacje społeczne - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011 rok0,02%.316
.Zarządzenie nr 52/20100,02%.384
.Wyjaśnienie do SIWZ - Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Granowiec0,02%.313
.L Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.258
.Budowa zespołu czterech budynków socjalnych w m. Szklarka Śląska0,02%.431
.Wyjaśnieie SIWZ - przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Sośnie0,02%.387
.Postanowienie nr 308/10 Komisarza Wyborczego w Kaliszu - zmiana składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach0,03%.457
.Budowa lini światłowodowej relacji Odolanów - Sośnie0,02%.310
.Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych0,03%.496
.Budowa lini światłowodowej relacji Odolanów - Sośnie - wszczęcie postępowania0,02%.305
.Wyjaśnienie SIWZ - przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Sośnie0,02%.285
.Wyjaśnienie SIWZ - budowa zespołu czterech budynków socjalnych w m. Szklarka Śląska0,02%.312
.LI Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.271
.Wybór najkorzystniejszej oferty - przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w m. Granowiec0,02%.324
.Wyjaśnienie SIWZ - przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Sośnie0,02%.340
.Wybór najkorzystniejszej ofert - budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Konradów0,02%.393
.Powołanie obwodowych komisji wyborczych0,05%.922
.Wybór najkorzystniejszej oferty - budowa zespołu czterech budynków socjalnych w m. Szklarka Śląska0,02%.402
.Informacja - rozpoczęcie pracy przez komisje obwodowe0,02%.455
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Konradów0,02%.358
.Wybór najkorzystniejszej oferty - przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Sośnie0,02%.435
.Udzielenie zamówienia - budowa zespołu czterech budynków socjalnych w m. Szklarka Śląska0,02%.377
.Udzielenie zamówienia - przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w m. Granowiec0,02%.388
.Informacja o wyniku pierwszego przetargu - działka Granowiec0,03%.599
.Zarządzenie nr 60/20100,01%.273
.Zarządzenie nr 61/20100,02%.377
.I Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.332
.Wzory oświadczeń dla kandydatów na rachmistrzów0,02%.363
.Nabór kandydatów na rachmistrzów0,02%.399
.Powołanie Gminnego Biura Spisowego0,03%.456
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Sośnie0,03%.491
.III Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.304
.Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii światłowodowej relacji Odolanów - Sośnie0,02%.300
.IV Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.297
.Wyniki naboru0,02%.442
.Ogłoszenie o zamówieniu - odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Sośnie0,02%.296
.Radni0,07%.1287
.Jednostki0,06%.1114
.Urzad0,07%.1348
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Sośnie0,02%.339
.V Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.260
.Zarządzenie nr 59/20100,01%.242
.Zarządzenie nr 69/20100,01%.257
.Zarządzenie nr 5/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku0,01%.252
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Sośnie0,01%.238
.Budżet Gminy na 2011 rok0,08%.1388
.Aktualne0,11%.1940
.Zarządzenie nr 7/20110,02%.430
.Losowanie kandydatów na rachmistrzów0,03%.480
.VI Sesja Rady Gminy Sosnie0,02%.300
.Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa i remont świetlic wiejskich w m. Kałkowskie i Kocina0,03%.539
.Ogłoszenie o zamówieniu - udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu0,02%.357
.Ogłoszenie - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku0,02%.315
.Odpowiedzi - przebudowa i remont świetlic wiejskich w m. Kałkowskie i Kocina0,01%.222
.Odpowiedzi - kredyt długoterminowy0,02%.358
.Rb 27s0,05%.952
.Rb 28s0,05%.854
.Rb N0,05%.865
.Rb Z0,05%.855
.Rb PDP0,05%.850
.Sprawozdania budżetowe0,18%.3263
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przebudowa i remont świetlic wiejskich w m. Kałkowskie i Kocina0,02%.334
.Odpowiedzi - przebudowa i remont świetlic wiejskich w m. Kałkowskie i Kocina0,02%.360
.Zarządzenie nr 15/20110,02%.372
.Odpowiedzi - kredyt długoterminowy0,02%.353
.Odpowiedzi - przebudowa i remont świetlic wiejskich w m. Kałkowskie i Kocina0,02%.355
.Ogłoszenie - wybór najkorzystniejszej oferty, przebudowa i remont świetlic wiejskich w m. Kałkowskie i Kocina0,02%.331
.Ogłoszenie - wybór najkorzystniejszej oferty, kredyt długoterminowy0,02%.346
.VII Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.248
.Ogłoszenie o zamówieniu - pomoce dydaktyczne do szkół podstawowych w Gminie Sośnie0,02%.346
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa i remont świetlic wiejskich w m. Kałkowskie i Kocina0,02%.399
.Wyłączność gastronomiczna i handlowa podczas Dnia Gminy Sośnie 20110,03%.557
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Sośnie0,02%.405
.Informacja o wyniku przetargu - nieruchomość w obrębie m. Granowiec0,02%.316
.Zarządzenie nr 23/20110,02%.297
.Zarządzenie nr 25/20110,02%.301
.Zarządzenie nr 26/20110,02%.328
.Zarządzenia Wójta Gminy Sośnie0,13%.2295
.Zarządzenie nr 27/20110,02%.425
.VIII Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.290
.Zarządzenie nr 28/20110,02%.299
.Informacja o stanie mienia komunalnego 20100,02%.305
.Zarządzenie nr 29/20110,02%.287
.Zarządzenie nr 30/20110,02%.294
.Obwieszczenie - plan zadań ochronnych Natura 20000,02%.292
.Granowiec na przestrzeni wieków – organizacja uroczystości 300 - lecia Granowca0,02%.344
.Informacja o wyniku drugiego przetargu - nieruchomość w m. Granowiec0,02%.323
.Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w 2010 roku0,02%.330
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2010 roku udzielono pomocy publicznej0,02%.334
.Zarządzenie nr 33/20110,02%.317
.Wybór ławników z Gminy Sośnie0,02%.374
.Zarządzenie nr 36/20110,02%.303
.Zarządzenie nr 35/20110,02%.352
.Zarządzenie nr 34/20110,03%.468
.Ogłoszenie - Bądźmy razem - organizacja wycieczki krajoznawczej - integracyjnej0,02%.358
.Zarządzenie nr 39/20110,02%.374
.INFORMACJA AZBEST0,02%.308
.IX Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.350
. Informacja - wynik przetargu - Bogdaj0,02%.366
.Informacja o wyniku przetargu - Kałkowskie0,02%.320
.Zarządzenie nr 43/20110,02%.320
.Powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego0,02%.401
.Informacja o wyniku przetargu - Granowiec0,03%.499
.Informacja o wyniku przetargu - Chojnik0,02%.303
.Informacja o wyniku przetargu - Cieszyn0,02%.327
.Ogłoszenie - dowóz uczniów do szkół0,02%.386
.Zarządzenie nr 49/20110,02%.322
.Budowa jazu piętrzącego na rzece Malinowa Woda - Cieszyn0,02%.276
.Odbudowa jazu piętrzącego wraz z mostem przejazdowym na rzece Kobylarka - Szklarka Śląska0,02%.310
.Zarządzenie nr 54/20110,02%.349
.Zarządzenie nr 55/20110,02%.397
.Zarządzenie nr 57/20110,02%.379
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Sośnie w roku szkolnym 2011/20120,02%.317
.Wyciąg obwieszczenia PKW o okręgu wyborczym0,02%.277
.Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej0,01%.251
.X Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.240
.Komunikat - skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu0,02%.295
.Obwieszczenie - zagospodarowanie odwiertu Bogdaj - Uciechów0,02%.366
.Informacja - wynik przetargu - m. Granowiec0,02%.320
.Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej0,02%.301
.Zarządzenie nr 60/20110,02%.311
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dowóz uczniów0,02%.320
.Obwieszczenie - numery i granice stałych obwodów głosowania, siedziby okw oraz lokale wyborcze0,02%.368
.Informacja o wyniku przetargu - Chojnik0,02%.344
.Informacja o wyniku przetargu - Bogdaj0,02%.348
.Informacje0,02%.336
.Zarządzenie nr 61/20110,02%.294
.Ogłoszenie0,02%.339
.Zgłoszenie - głosowanie korespondencyjne0,02%.302
.Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa Stanicy "Biały Daniel"0,02%.330
.Informacja dla wyborców niepełnosprawnych0,02%.347
.Zarządzenie nr 62/20110,04%.673
.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2011 roku0,04%.763
.XI Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.263
.Skłądy obwodowych komisji wyborczych wraz z funkcjami pełnionymi w komisji0,03%.597
.Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2011 r.0,02%.308
.Informacja o wyniku przetargu - Granowiec0,02%.282
.Zarządzenie nr 67/20110,02%.301
.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty - Szkolenie w zakresie piłki nożnej i organizacja rozgrywek w piłkę nożną dla mieszkańców Pawłowa0,01%.234
.Obwieszczenie - budowa słupowej stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznych linii kablowych w m. Pawłów0,01%.222
.Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości - Bogdaj0,02%.342
.XII Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.213
.Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i z niezbędnym uzbrojeniem - m. Sośnie0,01%.218
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sośnie na działkach numer ewidencyjny 571 i 5420,01%.240
.Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Sośnie w roku 20120,03%.462
.Społeczność wiejska bliżej kultury przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w m. Dobrzec0,03%.542
.Ogłoszenie Wójta Gminy Sośnie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi0,02%.287
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. księgowości budżetowej0,04%.638
.Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa Stanicy „Biały Daniel”0,02%.289
.Odpowiedzi do przetargu na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Sośnie w 2012 r.0,02%.283
.Odpowiedzi - "Społeczność wiejska bliżej kultury" przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzec0,01%.272
.Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i z niezbędnym uzbrojeniem0,01%.237
.Obwieszczenie - budowa słupowej stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznych linii kablowych SN i nn w miejscowości Pawłów0,01%.257
.Ogłoszenie - wybór najkorzystniejszej oferty "Społeczność wiejska bliżej kultury" przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzec0,02%.329
.Ogłoszenie - odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Sośnie w roku 20120,02%.278
.Informacja - przetarg na sprzedaż nieruchomości w Granowcu0,02%.311
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne0,02%.352
.Dożywianie uczniów w Zespołach Szkół w Sośniach, Granowcu, Pawłowie, Cieszynie oraz Szkole Podstawowej w Bogdaju0,02%.339
.XIII Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.243
.INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH0,01%.247
.Uchwały SO projekt budżetu oraz WPF 20110,01%.179
.Projekt budżetu na 2012 rok0,02%.361
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze0,02%.455
.Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji0,02%.373
.Zarządzenie nr 83/20110,02%.407
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Społeczność wiejska bliżej kultury przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzec0,02%.383
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych0,02%.384
.XIV Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.347
.XV Sesja Rady Gminy Sośnie0,02%.274
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dożywianie uczniów w Zespołach Szkół w Sośniach , Granowcu, Pawłowie, Cieszynie oraz Szkole Podstawowej w Bogdaju0,02%.326
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dożywianie uczniów w zespołach szkół w Sośniach, Granowcu, Pawłowie , Cieszynie oraz szkole podstawowej w Bogdaju0,02%.311
.Budżet Gminy na 2012 rok0,07%.1299
.Podatki 20120,03%.568
.Dokumenty-podatki 20120,01%.161
.Zarządzenie nr 3/20120,02%.304
.So-0951-7-p-3-ka-20120,04%.751
.Zarządzenie nr 5/20120,02%.282
.Nabór na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu "Aktywność miarą sukcesu"0,03%.597
.Ogłoszenie o zamówieniu - zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w miejscowości Janisławice0,03%.507
.Zarządzenie Nr 9/20120,03%.552
.Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej0,01%.238
.Aktualne0,16%.2930
.Ogłoszenie - zapytanie ofertowe0,03%.499
.Informacja o wyniku przetargu0,03%.465
.Zarządzenie nr 12/20120,02%.318
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,02%.360
.Odpowiedzi do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia0,02%.359
.Obwieszczenie - budowa strefy przyodwiertowej0,02%.277
.Odpowiedzi - Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w miejscowości Janisławice0,02%.343
.Zarządzenie nr 16/20120,01%.229
.XVII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.216
.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Granowiec0,02%.386
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w m. Janisławice0,02%.316
.Zarządzenie nr 19/20120,02%.307
.Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów0,02%.392
.Zarządzenie Nr 22/20120,02%.289
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w miejscowości Janisławice0,02%.364
.Zarządzenie nr 24/20120,02%.289
.SO 0954/1/3/Ka/20120,01%.238
.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2011 rok0,04%.777
.Informacja o stanie mienia komunalnego 20110,01%.242
.Obwieszczenie - zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w m. Bogdaj, Młynik, Szklarka Śląska0,01%.265
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod wykonanie remontu otworów wiertniczych w miejscowościach Bogdaj, Młynik, Szklarka Śląska0,01%.241
.XVIII Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.209
.Zarządzenie nr 25/20120,01%.260
.Zarządzenie nr 26/20120,01%.270
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów0,02%.401
.Zarządzenie nr 5/20120,02%.310
.Obwieszczenie - zmiania sposobu użytkowania budynku garażowo-gospodarczego na warsztat mechaniki samochodowej, położonego w miejscowości Dobrzec na działce ewidencyjnej nr 1260,01%.269
.Zarządzenie Nr 32/20120,02%.305
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista ds. księgowości budżetowej0,03%.626
.Radni 20120,05%.964
.Jednostki 20120,05%.986
.Urząd 20120,05%.939
.Zarządzenie nr 34/20120,01%.216
.Zarządzenie nr 35/20120,01%.238
.Zarządzenie nr 36/20120,01%.244
.BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI CIESZYN0,03%.575
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sośnie ul. Brzozowa0,03%.487
.INFORMACJA - przetarg na nieruchomość w obrębie miejscowości Chojnik0,01%.262
.Stanica Biały Daniel przystanią dla wędkarzy przebudowa i rozbudowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Biały Daniel w miejscowości Sośnie0,04%.677
.Zarządzenie Nr 40/20120,03%.476
.Wyjaśnienia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego przetargu na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Brzozowa0,02%.291
.Budowa stawu rekreacyjnego, położonego w miejscowości Młynik0,02%.331
.Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego przetargu na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Brzozowa0,02%.317
.Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego przetargu na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH “MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI CIES0,02%.332
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne0,01%.247
.Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego przetargu na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Brzozowa0,02%.275
.Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego przetargu na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH “MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI CIES0,02%.293
.XIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.234
.Zarządzenie nr 46/20120,02%.278
.Zarządzenie nr 45/20120,02%.275
.Zarządzenie nr 44/20120,01%.257
.Zarządzenie nr 43/20120,01%.231
.Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego przetargu na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH “MOJE BOISKO – ORLIK 2012”0,02%.286
.Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego przetargu na zadanie pn. „Stanica „Biały Daniel” przystanią dla wędkarzy” przebudowa i0,02%.374
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa kompleksu boisk sportowychw m. Cieszyn0,02%.283
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej0,01%.222
.Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w 2011 roku0,01%.198
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie0,02%.360
.ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY0,02%.446
.Zarządzenie nr 50/20120,01%.266
.Zarządzenie nr 49/20120,02%.306
.Informacja o wyniku przetargu - Szklarka Śląska0,02%.305
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze0,04%.785
.Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie0,02%.444
.Zarządzenie nr 53/20120,02%.277
.XX Sesja Rady Gminy Sośnie0,01%.203
.Zarządzenie nr 57/20120,01%.216
.Zarządzenie nr 58/20120,01%.228
.Zarządzenie nr 59/20120,01%.229
.Zarządzenie nr 60/20120,01%.241
.Zarządzenie nr 61/20120,02%.278
.Zarządzenie nr 62/20120,02%.284
.So-0950-30-3-ka-20120,04%.727
.Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Sośnie w roku szkolnym 2012/20130,02%.344
.Zarządzenie nr 67/20120,01%.232
.Zarządzenie nr 66/20120,02%.308
.Wynik przetargu - miejscowość Chojnik0,01%.255
.Zarządzenie nr 68/20120,02%.279
.Oferta realizacji zadania publicznego0,01%.255
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz uczniów0,02%.345
.Zarządzenia Wójta Gminy Sośnie0,28%.5059
.Zarządzenia 20120,10%.1891
.Zarządzenie nr 72/20120,01%.256
.Informacja o wyniku przetargu0,01%.259
.Informacja o wyniku przetargu0,02%.303
.Informacja o wyniku przetargu0,02%.312
.Informacja o wyniku przetargu0,02%.329
.Oferta realizacji zadania publicznego0,02%.292
.XXI SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.231
.Ogłoszenie - dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Sośniach0,00%.1
.Informacja o wyniku przetargu - Szklarka Śląska0,02%.311
.Informacja o wyniku przetargu - Pawłów0,01%.273
.Dostawa artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Sośniach0,02%.356
.Dożywianie uczniów w Zespołach Szkół w Granowcu, Pawłowie, Cieszynie oraz Szkole Podstawowej w Bogdaju0,02%.356
.Zarządzenie nr 74/20120,02%.277
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA0,02%.366
.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - CHOJNIK0,02%.352
.Umowa dzierżawy0,02%.346
.Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Sośnie w roku szkolnym 2012 / 20130,02%.372
.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY0,03%.485
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY0,03%.519
.SO-0953/5/3/Ka/20120,01%.272
.Informacja I półrocze 2012 r.0,04%.789
.Zarządzenie nr 79/20120,02%.330
.Zarządzenie nr 80/20120,02%.402
.XXII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.251
.Zasady wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sośnie0,02%.424
.XXIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.257
.Ogłoszenie Wójta Gminy Sośnie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi0,02%.284
.INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU0,02%.411
.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU0,02%.435
.XXIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.312
.Zarządzenie nr 89/20120,02%.381
.INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH0,02%.298
.Obwieszczenie - zmiana Studium uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnie0,02%.325
.Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok0,02%.355
.Projekt WPF Gminy Sośnie na lata 2013 - 20160,02%.344
.SO-0952/I/8/3/Ka/20120,04%.708
.SO-0925/II/8/3/Ka/20120,04%.712
.Dożywianie uczniów w Zespołach Szkół w Cieszynie, Granowcu, Pawłowie i Sośniach oraz Szkole Podstawowej w Bogdaju.0,02%.345
.Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych oraz na zwalczanie gołoledzi na terenie gminy Sośnie w roku 20130,02%.317
.XXVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.297
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dożywianie uczniów0,02%.368
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - odśnieżanie dróg gminnych0,02%.380
.Zarządzenie nr 101/20120,02%.369
.Budżet Gminy na 2013 rok0,07%.1257
.WPF Gminy Sośnie na lata 2013 - 20160,05%.938
.Podatki 20130,05%.832
.Rybakowka in progres.....0,04%.680
.XXVII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.282
.Odpowiedzi do przetargu na Centrum wypocznykowo - rekreacyjne "Rybakówka" Możdżanów0,02%.342
.Odpowiedzi do przetargu na Centrum wypoczynkowo - rekreacyjne Rybakówka Możdżanów0,02%.403
.Odpowiedzi do przetargu na Centrum wypoczynkowo - rekreacyjne Rybakówka Możdżanów0,02%.384
.Informacja - zwrot podatku akcyzowego0,04%.731
.Odpowiedzi do przetargu na Centrum wypoczynkowo - rekreacyjne Rybakówka Możdżanów0,02%.412
.Aktualne0,15%.2817
.Zarządzenie nr 5/20130,02%.455
.SO-0951/39/P/3/Ka/20130,04%.721
.Zarządzenie Nr 6/20130,02%.316
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - centrum wypoczynkowo - rekreacyjne Rybakówka Możdżanów0,02%.403
.Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Sośnie i podległych jednostek budżetowych0,02%.381
.Przebudowa, rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w m. Pawłów0,03%.539
.Ogłoszenie - projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnie0,02%.355
.Odpowiedzi - przetarg na przebudowę, rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w m. Pawłów0,02%.350
.Wyjaśnienia - przebudowa, rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłów0,02%.358
.Informacja - otwarcie ofert na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Sośnie0,02%.324
.Informacja z otwarcia ofert - przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłów0,02%.359
.Obwieszczenie0,02%.360
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,02%.452
.Obwieszczenie - zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnie0,02%.382
.Zarządzenie Nr 10/20130,02%.328
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa, rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłów0,03%.459
.XXVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.270
.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2012 rok0,04%.767
.SO-0954/2/3/Ka/20130,02%.333
.Ogłoszenie - plan zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w m. Granowiec0,02%.394
.Zarządzenie nr 14/20130,02%.341
.XXIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.290
.Zarządzenie nr 15/20130,02%.412
.Ogłoszenie - remont otworów wiertniczych na terenie gminy Sośnie0,02%.346
.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20120,02%.301
.So_0951_31_d_3_ka_20130,04%.718
.XXX SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.276
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Sośnie0,02%.413
.XXXI SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.316
.Wyjaśnienia - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych0,02%.348
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Sośnie - unieważnienie przetargu0,02%.323
.Zarządzenia 20130,06%.1127
.Radni 20130,05%.916
.Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w 2012 roku 0,02%.310
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku udzielono pomocy publicznej0,01%.270
.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłów0,03%.466
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji - napowietrzna linia kablowa nn zlokalizowana w m. Konradów0,02%.306
.Zarządzenie nr 27/20130,02%.352
.Zarządzenie nr 28/20130,02%.385
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Sośnie0,03%.476
.Wyjaśnienia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego przetargu na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pawłów0,02%.423
.Odpowiedzi - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Sośnie0,02%.407
.Udzielenie zamówienia - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłów0,02%.402
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Sośnie0,03%.498
.Jednostki 20130,04%.816
.Urząd 20130,05%.907
.XXXII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.271
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania0,03%.483
.XXXIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.318
.Zarządzenie Nr 32/2013 - konkurs na stanowisko dyrektora ZS w Pawłowie0,02%.374
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Sośnie0,03%.499
.Odpowiedzi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Sośnie0,02%.432
.Lista osób zakwalifikowanych do przetargu - Kałkowskie0,02%.344
.Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości - Granowiec0,02%.408
.Odpowiedzi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Sośnie0,02%.451
.Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości - Kąty Śląskie, Szklarka Śląska0,02%.370
.Informacja o wyniku przetargu - m. Kałkowskie0,02%.405
.Informacja o wyniku przetargu = Granowiec0,02%.416
.Informacja o wyniku przetargu - m. Granowiec0,02%.370
.Informacja o wyniku przetargu - m. Granowiec0,02%.413
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,03%.540
.Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Sośnie0,03%.468
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora ZS w Pawłowie0,03%.527
.Zarządzenie nr 42/20130,02%.344
.Zarządzenie nr 43/20130,02%.339
.Zarządzenie nr 44/20130,02%.369
.Zarządzenie nr 45/20130,02%.368
.XXXIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.346
.Ogłoszenie - przyjęcie dokumentów wymagających udziału społeczeństwa0,02%.411
.Ogłoszenie - przyjęcie dokumentów wymagających udziału społeczeństwa0,02%.430
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Sośnie0,02%.423
.Informacja I półrocze 2013 r.0,04%.707
.SO - 0951/5/3/Ka/20130,04%.715
.Zarządzenie nr 48/20130,02%.368
.Zarządzenie nr 49/20130,02%.372
.Zarządzenie nr 50/20130,02%.383
.XXXV SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.351
.Informacja - wynik negatywny Szklarka Śląska0,02%.338
.Informacja - wynik negatywny Granowiec0,02%.353
.Informacja - Kąty Śląskie0,02%.303
.Zarządzenie nr 53/20130,02%.376
.XXXVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.354
.XXXVII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.359
.Pzebudowa drogi gminnej w m. Chojnik0,03%.470
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,04%.699
.Zarządzenie nr 58/20130,02%.418
.Zarządzenie nr 57/20130,02%.322
.Zarządzenie nr 59/20130,02%.334
.Konsultacje z organizacjami pozarządowymi0,02%.348
.XXXVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.320
.Odwołąnie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej0,03%.475
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojnik0,03%.458
.Zarządzenie nr 61/20130,02%.311
.Zarządzenie nr 68/20130,02%.329
.Zarządzenie nr 69/20130,02%.312
.INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH0,02%.336
.Informacja o wyniku przetargu0,02%.314
.Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych oraz na zwalczanie gołoledzi na terenie Gminy Sośnie w roku 20140,02%.344
.Obwieszczenie - rekultywacja składowiska odpadów w m. Cieszyn0,02%.425
.Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sośnie0,02%.423
.Informacja o wyniku przetargu Granowiec0,02%.377
.Informacja o wyniku przetargu Chojnik0,02%.307
.Informacja o wyniku przetargu Szklarka Śląska0,02%.309
.Informacja o wyniku przetargu Kąty Śląskie0,02%.302
.XXXIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.329
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - odśnieżanie dróg gminnych0,01%.225
.Wyjaśnienia - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sośnie0,01%.213
.Wynik przetargu - Chojnik0,01%.225
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sośnie0,02%.344
.Dożywianie uczniów w Zespołach Szkół w Cieszynie, Granowcu, Pawłowie i Sośniach oraz Szkole Podstawowej w Bogdaju0,02%.362
.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,03%.511
.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów0,03%.586
.Uchwaly so0,02%.368
.Projekt budżetu na 2014 r.0,03%.508
.Projekt WPF na lata 2014 - 20170,03%.470
.Referent ds. administracyjnych i kadr - GOPS Sośnie0,04%.661
.XL SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.357
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dożywnianie uczniów0,02%.351
.Informacja o wyniku przetargu - Bogdaj0,02%.347
.Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Kąty Śląskie i Konradów0,03%.547
.Remont sali wiejskiej w Bogdaju0,03%.597
.Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Młynik i Szklarka Śląska0,03%.633
.Zarządzenie nr 75/20130,02%.357
.Zarządzenie nr 76/20130,02%.375
.Centrum rekreacyjno sportowe - Granowiec - zagospodarowanie parku0,03%.637
.Stanica Biały Daniel przystanią dla wędkarzy przebudowa i rozbudowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Biały Daniel w miejscowości Sośnie0,03%.550
.WPF Gminy Sośnie na lata 2014-20170,07%.1196
.Budżet Gminy 20140,11%.1945
.Wyjaśnienia - centrum rekreacyjno sportowe Granowiec - zagospodarowanie parku0,02%.372
.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - zagospodarowanie parku Granowiec0,02%.376
.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Bogdaj0,02%.368
.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Kąty Śląskie i Konradów0,02%.369
.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Młynik i Szklarka Śląska0,02%.376
.Odpowiedzi - przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Młynik i Szklarka Śląska0,02%.384
.Podatki 20140,03%.556
.Wyjaśnienia - Bogdaj0,02%.368
.Wyjaśnienia - Szklarka Śląska, Młynik,0,02%.334
.Wyjaśnienia - Bogdaj0,02%.316
.Wyjaśnienia - remont Sali wiejskiej w Bogdaju0,02%.350
.Wyjaśnienia - przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Młynik i Szklarka Śląska0,02%.310
.Wyjaśnienia - przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Młynik i Szklarka Śląska0,02%.317
.Wyjaśnienia - centrum rekreacyjno sportowe – Granowiec – zagospodarowanie parku.0,02%.377
.Wyjaśnienia - Centrum rekreacyjno sportowe – Granowiec – zagospodarowanie parku.0,02%.343
.Wyjaśnienia - Centrum rekreacyjno sportowe – Granowiec – zagospodarowanie parku.0,02%.348
.Wyjaśnienia - „Stanica „Biały Daniel” przystanią dla wędkarzy” przebudowa i rozbudowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego „Biały Daniel” w miejscowości Sośnie0,02%.381
.Wyjaśnienia - „Stanica „Biały Daniel” przystanią dla wędkarzy” przebudowa i rozbudowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego „Biały Daniel” w miejscowości Sośnie0,02%.384
.Wyjaśnienia - „Stanica „Biały Daniel” przystanią dla wędkarzy” przebudowa i rozbudowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego „Biały Daniel” w miejscowości Sośnie0,02%.371
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery - Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Młynik i Szklarka Śląska0,02%.404
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Kąty Śląskie i Konradów0,02%.438
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery - Remont Sali wiejskiej w Bogdaju0,03%.571
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Centrum rekreacyjno sportowe – Granowiec – zagospodarowanie parku0,03%.510
.Zmiana - „Stanica „Biały Daniel” przystanią dla wędkarzy” przebudowa i rozbudowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego „Biały Daniel” w miejscowości Sośnie0,02%.397
.Unieważnienie postępowania - „Stanica „Biały Daniel” przystanią dla wędkarzy” przebudowa i rozbudowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego „Biały Daniel” w miejscowoś0,02%.411
.Stanica Biały Daniel przystanią dla wędkarzy przebudowa i rozbudowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Biały Daniel w miejscowości Sośnie0,03%.561
.Informacja o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,03%.610
.Wyjaśnienia - „Stanica „Biały Daniel” przystanią dla wędkarzy” przebudowa i rozbudowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego „Biały Daniel” w miejscowości Sośnie0,02%.426
.„Stanica „Biały Daniel” przystanią dla wędkarzy” przebudowa i rozbudowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego „Biały Daniel” w miejscowości Sośnie0,03%.522
.XLI SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.326
.Rb-NDS załączniki0,01%.265
.Zarządzenie nr 10/20140,02%.334
.Zarządzenie nr 11/20140,02%.322
.Informacja0,02%.352
.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego0,02%.302
.Zarządzenie Nr 13/2014 - ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych0,02%.370
.Nabór na pracownika socjalnego0,03%.556
.Zarządzenie nr 15/20140,02%.288
.Zarządzenie nr 16/20140,02%.301
.XLII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.302
.Remont drogi gminnej ul. Sosnowa w miejscowości Sośnie0,02%.446
.Zarządzenie nr 19/20140,01%.245
.Zarządzenie nr 23/20140,02%.298
.Zarządzenie nr 21/20140,01%.273
.Zarządzenie nr 22/20140,02%.274
.Zarządzenie nr 20/20140,02%.278
.Zarządzenia 20140,08%.1378
.Zarządzenia 20140,01%.231
.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Sośnie0,02%.328
.Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu0,02%.325
.Uchwała Nr 3/2014 Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu0,02%.313
.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie w 2013 roku0,03%.607
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont drogi gminnej ul. Sosnowa w miejscowości Sośnie0,02%.426
.Zarządzenie Nr 26/20140,02%.333
.XLIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.309
.Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie z dnia 17 kwietnia 2014 r.0,02%.293
.Ogłoszenie0,02%.321
.OFERTA PRACY - ASYSTENT RODZINY0,03%.563
.Zarządzenie nr 28/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,02%.341
.Składy obwodowych komisji wyborczych0,02%.349
.Informacja dla wyborców niepełnosprawnych0,02%.305
.XLIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.287
.XLVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.299
.Informacja o wyniku przetargu - Szklarka Śląska0,01%.268
.Informacja o wyniku przetargu - Granowiec0,01%.258
.Informacja o wyniku przetargu - Szklarka Śląska0,01%.249
.Informacja o wyniku przetargu - Kąty Śląskie0,01%.244
.Informacja o wyniku przetargu - Chojnik0,01%.241
.Zarządzenie nr 30/20140,01%.253
.Zarządzenie nr 31/20140,01%.251
.Zarządzenie nr 32/20140,01%.255
.Zarządzenie nr 33/20140,01%.249
.Zarządzenie nr 34/20140,01%.266
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.358
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarz Gminy0,02%.357
.Radni20140,05%.909
.Oświadczenia - radni 20140,01%.207
.Urząd 20140,05%.927
.Jednostki 20140,04%.808
.Urząd20140,01%.202
.Obwieszczenie - modernizacja budowli hydrotechnicznych na rzece Polska Woda0,02%.298
.Wykaz osób którym w zakresie podatków lub opłat w 2013 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty0,02%.311
.Wykaz osób, którym w 2013 roku udzielono pomocy publicznej0,03%.612
.Jednostki20140,01%.192
.Zapytanie ofertowe: remont drogi gminnej w m. Sośnie0,02%.292
.Zarządzenie nr 39/20140,01%.272
.Oferta realizacji zadania publ;icznego - Święto Ludowe - 10 lecie Zespołu z Kociny0,02%.275
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji - kanalizacja deszczowa w Sośniach0,02%.284
.Zarządzenie nr 40 - stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury0,02%.435
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dobrzec0,02%.396
.XLVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.263
.Remont drogi gminnej w m. Sośnie - wybór oferty0,02%.309
.Lista osób zakwalifikowanych do przetargu - Chojnik0,01%.265
.Dostawa sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, szkolenia oraz ubezpieczenie w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla m0,03%.553
.Ogłoszenie o naborze do projektu w ramach POIG 8.3 - wybór oferty0,02%.292
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Dobrzec0,02%.341
.Informacja o wyniku przetargu - Granowiec0,01%.248
.Informacja o wyniku przetargu - Szklarka Śląska0,01%.250
.Informacja o wyniku przetargu - Chojnik0,01%.237
.Informacja o wyniku przetargu - Kąty Śląskie0,01%.254
.Informacja o wyniku przetargu - Chojnik0,01%.233
.Odpowiedzi - dostawa sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, szkolenia oraz ubezpieczenie w ramach realizacji projektu0,02%.328
.Informacja z sesji otwarcia ofert - dostawa sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, szkolenia oraz ubezpieczenie w ramach realizacji projektu0,02%.354
.Zarządzenie nr 47/20140,01%.245
.Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Sośnie oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Sośnie w roku szkolnym 2014/20150,02%.322
.Remont dachu budynku komunalnego wraz z robotami towarzyszącymi0,02%.313
.Informacja o wynikac konkursu na stanowisko dyrektora GOKu w Sośniach0,03%.545
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Granowiec ul. Piaskowa0,02%.447
.Zarządzenie nr 48/20140,01%.249
.Zarządzenie nr 49/20140,01%.264
.Zarządzenie nr 50/20140,01%.246
.Zarządzenie nr 51/20140,01%.261
.Zarządzenie nr 52/20140,02%.297
.XLVII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.269
.Obwieszczenie - linia kablowa SN 15kV0,02%.330
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, szkolenia oraz ubezpieczenie w ramach realizacji projektu0,00%.2
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, szkolenia oraz ubezpieczenie w ramach realizacji projektu0,02%.440
.Zarządzenie nr 57/20140,02%.276
.Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - ZP.271.9.20140,02%.333
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Granowiec ul. Piaskowa0,02%.381
.Remont dachu budynku komunalnego wraz z robotami towarzyszącymi - wybór najkorzystniejszej oferty0,02%.278
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Sośnie oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Sośn0,02%.329
.Sprostowanie do informacji z sesji otwarcia ofert z dnia 11 lipca 2014 r.0,02%.390
.XLVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.260
.Lista osób zakwalifikowanych do przetargu - m. Chojnik nr ew. 333/40,01%.233
.Dostawa sygnału internetowego wraz z podłączeniem do sieci beneficjentów końcowych projektu0,02%.339
.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów - zarządzenie wyborów0,01%.237
.Informacja o wyniku przetargu - Chojnik0,01%.239
.Informacja o wyniku przetargu - Granowiec0,01%.251
.Informacja o wyniku przetargu - Kąty Śląskie0,01%.240
.Informacja o wyniku przetargu - Szklarka Śląska0,01%.260
.Informacja o wyniku przetargu - Konradów0,01%.256
.Tworzenie komitetów wyborczych0,01%.272
.Zgłaszanie kandydatów0,02%.347
.Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r.0,01%.264
.Informacja I półrocze 2014 r.0,03%.521
.Informacja - miejsca na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów0,02%.293
.Wyjaśnienia do zapytania ofertowego - Internet0,02%.320
.Połączenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach z Gminnym Ośrodkiem Kultury0,02%.299
.Informacja o wyniku przetargu - Chojnik0,02%.310
.Obwieszczenie - okręgi, liczba radnych0,02%.343
.Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa sygnału internetowego wraz z podłączeniem do sieci beneficjentów końcowych projektu0,02%.293
.XLIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.262
.Postanowienie nr 13/2014 Komisarza Wyborczego w Kaliszu - terytorialna komisja wyborcza0,01%.253
.Komunikat Gminnej Komisji wyborczej0,02%.313
.Zarządzenie nr 68/20140,02%.277
.Zarządzenie nr 67/20140,01%.242
.Zarządzenie nr 66/20140,01%.244
.Zarządzenie nr 65/20140,01%.264
.Budowa remizy strażackiej w miejscowości Sośnie0,04%.660
.Wykonanie tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych promujących projekt0,01%.268
.Informacje dla wyborców niepełnosprawnych0,01%.236
.Zarządzenie nr 75/2014 - konsultacje Programu Współpracy0,02%.305
.Wykonanie tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych promujących projekt - wybór oferty najkorzystniejszej0,02%.288
.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach0,02%.307
.Budowa remizy strażackiej w miejscowości Sośnie - wyjaśnienia0,02%.354
.Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie o numerach oraz granicach stałych obwodów0,01%.232
.Budowa remizy strażackiej w miejscowości Sośnie - wyjaśnienia0,02%.351
.Komunikat - zgłoszenia kandydatów do obwowowych komisji wyborczych0,02%.279
.Informacja z sesji otwarcia ofert - budowa remizy0,02%.412
.Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach0,01%.246
.Zarządzenie nr 76/20140,01%.218
.Zarządzenie nr 77/20140,01%.231
.Zarządzenie nr 78/20140,01%.237
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji = budowle hydrotechniczne0,01%.246
.L SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.274
.Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach - unieważnienie listy0,01%.264
.Komunikat - losowanie numerów dla list kandydatów na radnych0,01%.265
.Informacja - losowanie członków obwodowych komisji wyborczych0,01%.263
.Komunikat PKW o wylosowanych jednolitych0,01%.237
.Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu - numery list0,01%.248
.Postanowienie Nr 41/2014 Komisarza Wyborczego w Kaliszu - numery list0,01%.261
.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,02%.352
.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,02%.351
.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,02%.350
.Uchwała GKW - numery list0,01%.256
.Uchwała GKW - składy komisji obwodowych0,02%.282
.Obiweszczenie WKW w Poznaniu - unieważnienie listy0,01%.252
.Obwieszczenie GKW - mandat radnego w okręgu 90,01%.242
.Obwieszczenie GKW - mandat radnego okręg 80,01%.250
.Obwieszczenie GKW - skreśleniu nazwiska kandydata, unieważnienie listy0,01%.268
.Obwieszczenie GKW - numery list0,01%.269
.Obwieszczenie GKW - zarejestrowani kandydaci na Wójta0,02%.376
.Obwieszczenie GKW - zarejestrowany listy0,02%.325
.Zarządzenie nr 80/20140,02%.289
.INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH0,01%.257
.Informacja GKW nr 1 w Sośniach0,02%.347
.Informacja GKW nr 2 w Bogdaju0,02%.322
.Informacja GKW nr 3 w Cieszynie0,02%.287
.Informacja GKW nr 4 w Pawłowie0,02%.276
.Informacja GKW nr 5 w Granowcu0,02%.318
.Informacja GKW nr 60,02%.307
.LI SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.254
.Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych oraz na zwalczanie gołoledzi na terenie Gminy Sośnie w roku 20150,02%.384
.Informacja o wyniku przetargu - Konradów0,01%.248
.Informacja o wyniku przetargu - Szklarka Śląska0,02%.275
.Informacja o wyniku przetargu - Kąty Śląskie0,01%.240
.Informacja o wyniku przetargu - Granowiec0,02%.295
.Informacja o wyniku przetargu - Chojnik0,01%.265
.Informacja GKW - dyżury0,02%.307
.Projekt WPF na 2015 - 20180,04%.680
.Projekt budżetu gminy na rok 20150,04%.782
.Zarządzenie nr 84/20140,02%.289
.I SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.265
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Sośnie0,02%.362
.Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych oraz na zwalczanie skutków gołoledzi na terenie gminy Sośnie w roku 2015 - najkorzystniejsza oferta0,02%.341
.II SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.287
.Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu0,02%.289
.Obwieszczenie KW w Poznaniu0,02%.291
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Sośnie0,00%.7
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Sośnie0,00%.2
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Sośnie0,02%.367
.III SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.258
.Podatki 20150,03%.489
.Zarządzenie nr 85/20140,02%.360
.Informacja o wyniku przetargu - Konradów0,02%.331
.Postanowienie nr 5/15 Komisarza Wyborczego w Kaliszu - wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Sośnie0,02%.297
.Powołanie Wójta Gminy Sośnie przez Prezesa Rady Ministrów0,02%.332
.IV SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.248
.Nowa rada 20140,04%.777
.Nowa rada 20140,01%.195
.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów - termin wyborów0,01%.247
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego0,01%.239
.Komunikat KW w Kaliszu - zawiadomienia o utworzeniu komitetów0,01%.257
.Komunikat KW w Kaliszu - zgłaszanie kandydatów na członków GKW0,01%.261
.Komunikat KW w Kaliszu - liczba mieszkańców Gminy Sośnie0,02%.283
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa remizy strażackiej w m. sośnie0,02%.397
.Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Sośnie - miejsca na obwieszczenia i plakaty0,02%.301
.Druki do wyborów przedterminowych0,02%.277
.V SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.274
.Obwieszczenie - siedziba GKW0,01%.255
.Obwieszczenie - elektroenergetyczna linia kablowa średniego napięcia0,01%.256
.Zarządzenie Nr 4/20150,02%.441
.Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Sośnie - miejsca na obwieszczenia i plakaty0,02%.276
.Postanowienie Marszałka Sejmu RP0,01%.206
.Dostawa sygnału internetowego wraz z podłączeniem do sieci beneficjentów końcowych projektu pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu– INTERNET dla mieszkańców Gminy Sośnie0,01%.256
.Dostawa sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, szkolenia oraz ubezpieczenie w ramach realizacji projektu pn: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu– INTERNET d0,01%.272
.Zarządzenie nr 5/20150,02%.333
.Zgłoszenie kandydata na Wójta Gminy Sośnie0,02%.309
.Wyjaśnienia do zapytania Dostawa sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, szkolenia oraz ubezpieczenie w ramach realizacji projektu0,01%.216
.Wyjaśnienia do zapytania Dostawa sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, szkolenia oraz ubezpieczenie w ramach realizacji projektu0,01%.205
.Informacje - wyborcy niepełnosprawni0,01%.185
.Postanowienie KW w Kaliszu - powołanie GKW0,01%.213
.Zgłoszenie kandydatów na członków OKW0,01%.244
.Komunikat GKW0,02%.291
.VI SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.244
.Zarządzenie Nr 18/2015 - konkurs ofert0,02%.351
.Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa sygnału internetowego wraz z podłączeniem do sieci beneficjentów końcowych projektu0,02%.281
.Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, szkolenia oraz ubezpieczenie w ramach realizacji projektu0,02%.274
.Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie0,01%.269
.Informacja dla wyborców niepełnosprawnych0,01%.265
.Zarządzenie nr 22/20150,02%.348
.Zarządzenie nr 21/20150,02%.338
.Zarządzenie nr 20/20150,02%.355
.Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach0,02%.281
.Uchwała GKW - obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach0,01%.267
.Uchwała GKW - powołanie obwodowych komisji wyborczych0,02%.291
.OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W SOŚNIACH0,02%.372
.Udostępnianie spisu wyborców0,01%.254
.Informacje OKW - składy komisji0,02%.317
.VII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.241
.Zarządzenia nr 29/2015 oraz 30/2015 Wójta Gminy Sośnie0,02%.332
.Informacja GKW - dyżury0,01%.245
.Obwieszczenie GKW - skreślenie kandydata0,02%.277
.Uchwała nr 5 GKW - skreślenie kandydata0,01%.268
.VIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.237
.Elektroenergetyczna linia kablowa średniego napięcia0,02%.279
.Zarządzenie Nr 31/2015 - wyniki konkursu ofert0,02%.326
.Urzad 20150,04%.738
.Zarządzenie nr 32/20150,02%.361
.Informacja GKW - dyżury0,01%.256
.Informacje dla mężów zaufania - rozpoczęcie prac OKW0,02%.274
.Uchwała GKW - ponowne głosowanie0,02%.300
.Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Sośnie0,02%.330
.Informacja GKW - dyżur0,01%.265
.Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie - numery oraz granice obwodów głosowania0,01%.217
.Informacja o wyniku przetargu -0,01%.204
.Informacja o wyniku przetargu - Chojnik0,01%.234
.Remont drogi gminnej w miejscowości Janisławice0,02%.368
.Informacje dla mężów zaufania - praca komisji obwodowych0,01%.256
.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie w 2014 roku0,03%.484
.Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Sośnie0,02%.327
.Obwieszcze Komisarza Wyborczego w Kaliszu0,02%.309
.IX oraz X SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.253
.Odpowiedzi - remont drogi gminnej w miejscowości Janisławice0,02%.296
.WAŻNE! Apel PKW do wyborów0,01%.245
.WAŻNE! Apel PKW do wyborów0,01%.234
.Odpowiedzi - remont drogi gminnej w miejscowości Janisławice0,02%.300
.Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Sośnie - obwodowe komisje wyborcze0,02%.311
.Obwieszczenie PKW o kandydatach0,01%.245
.Odpowiedzi - remont drogi gminnej w miejscowości Janisławice0,02%.295
.Wykonanie dokumentacji projektowej – boisko wielofunkcyjne w miejscowości Bogdaj (działki nr 606/2 , 605/10,)0,01%.251
.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego0,01%.259
.Informacja0,01%.264
.Informacja PKW - głosowanie korespondencyjne0,01%.257
.Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 20140,01%.246
.Informacja OKW - składy komisji0,02%.278
. XI SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.259
.Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kocina0,01%.244
.Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów0,01%.245
.Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojnik - 671/10, 668, 6590,01%.238
.Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojnik - 3300,01%.245
.Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie0,01%.231
.Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kuźnica Kącka0,02%.277
.Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cieszyn0,01%.269
.Remont świetlicy wiejskiej w Granowcu0,02%.308
.Zarządzenie nr 37/20150,02%.348
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy0,03%.552
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janisławice0,02%.340
.Zarządzenie nr 38/2015 - ochrona lokali okw0,02%.288
.Wyniki zapytania - nawierzchnia drogi gminnej w m. Cieszyn0,02%.290
.Wyniki zapytania - nawierzchnia drogi gminnej w m. Kuźnica Kącka0,01%.271
.Wyniki zapytania - nawierzchnia drogi gminnej w m. Sośnie0,02%.282
.Wyniki zapytania - nawierzchnia drogi gminnej w m. Chojnik - 3300,02%.299
.Wyniki zapytania - nawierzchnia drogi gminnej w m. Chojnik - 671,668,6590,01%.256
.Wyniki zapytania - nawierzchnia drogi gminnej w m. Pawłów0,02%.274
.Wyniki zapytania - nawierzchnia drogi gminnej w m. Kocina0,01%.256
.Wyniki zapytania - boisko wielofunkcyjne w m. Bogdaj0,02%.297
.Informacje OKW dla mężów zaufania0,01%.258
.Zarządzenie nr 40/20150,02%.329
.Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu0,01%.269
.Zarządzenie nr 42/20150,02%.327
.Zarządzenie nr 43/20150,02%.334
.Jednostki 20150,04%.748
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kościelna (działki nr 123 i 743)0,02%.383
.Jednostki20150,01%.191
.Obwieszczenie PKW - ponowne głosowanie0,01%.271
.Informacja - nabór na stanowisko sekretarza gminy0,03%.614
.XII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.269
.Informacja dla mężów zaufania0,01%.260
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośnie ul. Kościelna0,02%.329
.Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2014 r. udzielono pomocy publicznej0,01%.266
.Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono w 2014 r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty0,01%.265
.XIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,02%.295
.Zarządzenia 20150,00%.27
.Zarządzenia 20150,06%.1120
.Urzad 20150,01%.194
.Zarządzenie nr 51/2015 Wójta Gminy Sośnie0,02%.275
.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju0,01%.243
.Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób0,01%.233
.Postanowienie Prezydenta RP0,01%.237
.Odpowiedzi - remont drogi gminnej w miejscowości Janisławice0,01%.233
.Zespół Szkół w Sośniach0,02%.332
.Zespół Szkół w Sośniach0,02%.331
.Zespół Szkół w Sośniach0,02%.331
.Zespół Szkół w Sośniach0,02%.331
.Zarządzenie nr 54/20150,02%.322
.Zarządzenie nr 56/20150,02%.312
.Zarządzenie nr 55/20150,02%.280
.Zarządzenie nr 57/20150,02%.348
.Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bogdaju0,03%.565
.XIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.246
.Informacja Wójta Gminy Sośnie - numery i granice obwodów głosowania0,01%.245
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. zamówień publicnych0,03%.456
.Obwodowe komisje do spraw referendum0,02%.275
.Postanowienie Prezydenta RP0,01%.216
.Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Sośnie - miejsca na plakaty0,01%.273
.Odpowiedzi - budowa boiska wielofunkcyjnego w Bogdaju0,02%.277
.Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Sośnie w roku szkolnym 2015/20160,02%.293
.Adaptacja pomieszczenia na łazienki dla dzieci z Oddziału Publicznego Przedszkola w Pawłowie oraz remont bloku żywieniowego0,01%.250
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa boiska w m. Bogdaj0,02%.322
.Uchwały 20130,02%.447
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - inspektor ds. zamówień publicznych0,03%.523
.Zarządzenie nr 71/20150,02%.351
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojnik0,02%.355
.Zagospodarowanie centrum wsi Mariak0,02%.277
.Informacja - losowanie członków komisji wyborczych0,01%.268
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Sośnie w roku szkolnym 2015/20160,02%.294
.XV SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.260
.Powołanie obwodowych komisji do spraw referendum0,02%.286
.Zagospodarowanie centrum wsi Mariak - oferty0,01%.258
.Zagospodarowanie centrum wsi Mariak0,02%.299
.Wykonanie podbudowy drogi wraz warstwą asfaltową0,02%.304
.Informacja - składy Obwodowych Komisji do Spraw Referendum0,01%.268
.Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sośnie0,03%.486
.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych0,01%.202
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego0,01%.203
.Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojnik0,02%.282
.Obwieszczenie - granice i numery okręgów0,01%.200
.Druki dla komitetów0,01%.211
.Wynik - wykonanie podbudowy drogi wraz z warstwą asfaltową0,01%.238
.Wynik - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sośnie0,01%.246
.Wynik - zagospodarowanie centrum wsi Mariak0,01%.244
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chojnik0,02%.286
.Informacja I 20150,02%.409
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko isnpektora ds. zamówień publicznych0,03%.473
.Obwieszczenie PKW0,01%.198
.Informacje OKdSR0,01%.225
.Informacje dla mężów zaufania0,01%.248
.Informacja o wyniku przetargu - Kocina0,01%.261
.Informacja o wyniku przetargu - Kocina0,01%.270
.Informacja o wyniku przetargu - Cieszyn0,02%.326
.Komunikat OKW w Kaliszu0,01%.203
.Postanowienie nr 89/20150,01%.208
.Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu0,01%.231
.Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie0,01%.241
.Komunikat GKW0,01%.196
.Uchwała nr 1/2015 GKW0,01%.207
.Uchwała nr 2/2015 GKW0,01%.212
.Ogłoszenie Wójta Gminy Sośnie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi0,01%.230
.XVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.201
.Obwieszczenie OKW w Kaliszu0,01%.199
.Komunikat GKW0,01%.202
.Zarządzenie nr 84/ 20150,02%.356
.Zarządzenie nr 85/20150,02%.275
.Obwieszczenie0,01%.212
.Uchwała nr 3/2015 GKW w Sośniach0,01%.197
.INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH0,01%.171
.Komunikat GKW0,01%.169
.XVII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.158
.Zarządzenie nr 87/20150,02%.275
.Obwieszczenia o kandydatach na posłów i na senatorów0,01%.230
.Informacje - składy komisji obwodowych0,01%.243
.Technika głosowania0,01%.201
.Obwieszczenie GKW0,01%.211
.Uchwała nr 4/2015 GKW0,01%.224
.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej0,00%.28
.Informacje dla mężów zaufania i obserwatorów międzynarodowych0,01%.200
.Zmiana czasu na zimowy0,01%.180
.Informacja OKW0,01%.230
.OBWIESZCZENIE - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej0,01%.220
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów – dz. nr 102 i 1860,01%.243
.Zarządzenie - ochrona lokali0,01%.255
.XVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.193
.Zawiadominie - posiedzenie stałych komisji0,01%.196
.Wniosek o podział nieruchomości0,02%.304
.Zarządzenie nr 92/20150,02%.373
.Roboty drogowe0,02%.298
.Wynik zapytania - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów0,01%.230
.Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych oraz na zwalczanie gołoledzi na terenie Gminy Sośnie w roku 20160,01%.261
.Informacja GKW0,01%.231
.Oferta realizacji zadania publicznego0,01%.220
.Informacja dla mężów zaufania0,01%.234
.Protokół z wyborów0,01%.250
.Budowa wiat do chowu norek0,01%.235
.Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu0,01%.217
.Zawiadomienie - posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeńśtwa0,01%.205
.Wykonanie odwodnienia dróg gminnych przyległych do ul. Lanca w miejscowości Sośnie0,02%.287
.Wykonanie osuszania ścian oraz wymiana podłogi sali świetlicy wiejskiej w m. Kocina0,01%.263
.Osuszanie ścian oraz wymiana podłogi sali świetlicy wiejskiej w miejscowości Kocina - odpowiedzi0,01%.233
.XIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.181
.Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych - wybór najkorzystniejszej oferty0,02%.305
.Zawiadomienie o komisji budżetu0,01%.189
.Projekt WPF 2016 - 20190,05%.995
.Projekt budżetu Gminy na 2016 rok0,06%.1073
.Osuszanie ścian oraz wymiana podłogi sali świetlicy wiejskiej w miejscowości Kocina - odpowiedzi0,01%.203
.Osuszanie ścian oraz wymiana podłogi sali świetlicy wiejskiej w miejscowości Kocina - odpowiedzi0,01%.206
.DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY SOŚNIE0,01%.249
.Wykonanie odwodnienia dróg gminnych przyległych do ul. Lanca w m. Sośnie - wyniki zapytania0,01%.237
.Wykonanie osuszania ścian oraz wymiana podłogi sali świetlicy wiejskiej w m. Kocina - wyniki zapytania0,01%.229
.Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sośnie0,01%.195
.Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu0,01%.188
.Wynik przetargu - Kocina0,02%.328
.XX SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.197
.Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu0,01%.163
.XXI SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.172
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Dożywianie uczniów w Zespołach Szkół w Cieszynie, Granowcu, Pawłowie i Sośniach oraz Szkole Podstawowej w Bogdaju w okresie od 01.00,01%.233
.Podatki 20160,03%.510
.XXII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.172
.Zarządzenie nr 10/2016 - konkurs ofert0,01%.180
.Decyzja SKO w Kaliszu0,01%.184
.Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu0,01%.170
.XXIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.157
.Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie w roku 20160,01%.148
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Okrężna0,02%.336
.V SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.122
.V SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.120
.V SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.119
.V SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.119
.V SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.119
.Obwieszczenie - przebudowa drogi nr 5341P Pawłów - Kocina0,01%.183
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie0,01%.250
.Wykonanie inwentaryzacji całkowitej budynku Przedszkola Samorządowego w Sośniach0,01%.165
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojnik0,02%.297
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chojnik0,00%.61
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chojnik0,00%.59
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chojnik0,00%.58
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chojnik0,00%.58
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chojnik0,00%.58
.XXIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.126
.Ogłoszenie o zamówieniu - pomoce dydaktyczne do szkół podstawowych w Gminie Sośnie0,00%.62
.Ogłoszenie o zamówieniu - pomoce dydaktyczne do szkół podstawowych w Gminie Sośnie0,00%.60
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie inwentaryzacji całkowitej budynku Przedszkola Samorządowego w Sośniach0,01%.172
.Obwieszczenie - przebudowa drogi Pawłów - Kocina0,01%.145
.Postępowanie - lokalizacja infrastruktury technicznej w m. Cieszyn0,01%.153
.Postępowanie - lokalizacja infrastruktury technicznej w m. Kąty Śląskie0,01%.135
.Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sośnie za rok 20150,01%.132
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sośnie ul. Okrężna0,02%.361
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sośnie ul. Okrężna0,01%.210
.Przebudowa drogi nr 5341P Pawłów - Kocina0,01%.143
.Zawiadomienie - przebudowa drogi nr 5341P Pawłów - Kocina0,01%.127
.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy 20150,01%.243
.Sołectwa0,03%.457
.Sołectwa0,02%.455
.Sołectwa0,02%.454
.Sołectwa0,02%.454
.Sołectwa0,02%.454
.Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa0,01%.111
.Posiedzenie Komisji Budżetu0,01%.124
.XXV SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.107
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieszyn ul. Kwiatowa0,02%.287
.Wykonanie dokumentacji projektowej – „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janisławice dz. nr 366 i 332”.0,00%.59
.Wykonanie dokumentacji projektowej – „Przebudowa nawierzchni trzech dróg gminnych w m. Kałkowskie: I dz. nr 452, II dz. nr 87 i 92, III dz. nr 109”.0,00%.29
.Wykonanie dokumentacji projektowej – „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kuźnicy Kąckiej wraz z parkingiem”0,00%.11
.Wykonanie dokumentacji projektowej – „Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Harcerskiej”.0,00%.15
.Wykonanie dokumentacji projektowej – „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Śląska (działki nr 344, 419)”.0,00%.73
.Wykonanie dokumentacji projektowej – „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Słoneczna, ul. Jasna, ul. Boczna”.0,00%.4
.Wykonanie dokumentacji projektowej – „Opracowanie projektu na budowę ronda w m Sośnie ul. Kościelna, Harcerska, Okrężna”.0,00%.30
.Wykonanie dokumentacji projektowej – „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie, ul. Łąkowa”.0,00%.40
.Wykonanie dokumentacji projektowej – „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mariak-Granowiec”.0,00%.37
.Wykonanie dokumentacji projektowej – „Przebudowa trzech dróg gminnych w m. Granowiec”0,00%.28
.Wykonanie dokumentacji projektowej – „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Możdżanów-Bogdaj”.0,00%.16
.Wykonanie dokumentacji projektowej – „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chojnik-Sobki”.0,00%.18
.Wykonanie dokumentacji projektowej – „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janisławice dz. nr 148”.0,00%.18
.Wykonanie dokumentacji projektowej – „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Katy Śląskie dz. nr 263”.0,00%.13
.Wykonanie dokumentacji projektowej – „Przebudowa-remont drogi gminnej w m. Cieszyn, ul. Leśna”.0,00%.22
.Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach oraz ocena zasobów pomocy społecznej0,01%.131
.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20150,01%.110
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chojnik (dz. 330)0,01%.156
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kocina (dz. 188)0,01%.152
.Wykonanie dokumentacji projektowej – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Możdżanów-Bogdaj0,01%.124
.Wykonanie dokumentacji projektowej – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chojnik-Sobki0,01%.115
.Wykonanie dokumentacji projektowej – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janisławice dz. nr 366 i 3320,01%.141
.Wykonanie dokumentacji projektowej – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mariak-Granowiec0,01%.147
.Wykonanie dokumentacji projektowej – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie, ul. Łąkowa0,01%.140
.Wykonanie dokumentacji projektowej – Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Harcerskiej w Sośniach0,01%.156
.Wykonanie dokumentacji projektowej – Przebudowa-remont drogi gminnej w m. Cieszyn, ul. Leśna0,01%.140
.Wykonanie dokumentacji projektowej – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąty Śląskie dz. nr 2630,01%.130
.Wykonanie dokumentacji projektowej – Opracowanie projektu na budowę ronda w miejscowości Sośnie ul. Kościelna, Harcerska, Okrężna0,01%.125
.Wykonanie dokumentacji projektowej – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kuźnica Kącka wraz z parkingiem0,01%.151
.Wykonanie dokumentacji projektowej – „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Śląska (działki nr 344, 419)0,01%.149
.Wykonanie dokumentacji projektowej – Przebudowa nawierzchni trzech dróg gminnych w m. Kałkowskie: I dz. nr 452, II dz. nr 87 i 92, III dz. nr 1090,01%.161
.Wykonanie dokumentacji projektowej – Przebudowa czterech dróg gminnych w m. Granowiec0,01%.190
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieszyn ul. Kwiatowa - zmiana terminu składania ofert0,01%.196
.Posiedzenie Komisji Budżetu0,01%.112
.XXVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.125
.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej0,01%.112
.Oferta realizacji zadania publicznego0,01%.125
.Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku ZS Sośnie0,01%.130
.Remont budynku UG Sośnie0,01%.206
.Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - infrastruktura techniczna w m. Cieszyn0,01%.134
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cieszyn0,01%.145
.Posiedzenie Komisji Budżetu0,01%.114
.XXVII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.113
.Biuro Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Sośniach0,01%.203
.Biuro Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Sośniach0,01%.201
.Biuro Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Sośniach0,01%.200
.Biuro Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Sośniach0,01%.200
.Biuro Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Sośniach0,01%.200
.Obwieszczenie - odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko0,01%.116
.Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa0,01%.106
.Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty0,01%.218
.Archiwalne0,04%.762
.Radni 20160,02%.377
.Pracownicy UG 20160,03%.497
.Jednostki 20160,02%.384
.Majatkowe20160,01%.99
.Postępowanie administracyjne - infrastruktura techniczna w m. Cieszyn0,01%.138
.PRZEBUDOWA I ZMIANA PROGRAMU UŻYTKOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SOŚNIACH - ETAP I - PRZEDSZKOLE0,01%.224
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dobrzec0,01%.231
.Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa0,01%.121
.Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury0,01%.118
.Unieważnienie przetargu - PRZEBUDOWA I ZMIANA PROGRAMU UŻYTKOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SOŚNIACH - ETAP I - PRZEDSZKOLE0,01%.173
.PRZEBUDOWA I ZMIANA PROGRAMU UŻYTKOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SOŚNIACH ETAP I - PRZEDSZKOLE0,02%.307
.Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Sośnie oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Sośnie w roku szkolnym 2016/20170,01%.156
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Granowiec - Krzyżna0,01%.228
.Zmiana ogłoszenia - przebudowa i zmiana programu użytkowego Zespołu Szkół w Sośniach - etap I - przedszkole0,01%.170
.Wybór najkorzystniejszej oferty - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Dobrzec0,01%.151
.Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku ZS w Sośniach0,01%.156
.Modernizacja łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych0,01%.158
.Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy0,01%.127
.Wyjaśnienia - przebudowa i zmiana programu użytkowego Zespołu Szkół w Sośniach - etap I - przedszkole0,01%.241
.XXVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.117
.Oferta UKS "Ikar" Sośnie - Z pływaniem na ty0,01%.111
.Posiedzenie Komisji Budżetu0,01%.108
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Granowiec - Krzyżna - odpowiedzi0,01%.221
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa i zmiana programu użytkowego Zespołu Szkół w Sośniach - etap I - przedszkole0,01%.235
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Sośnie oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Sośnie0,01%.192
.ZARZĄDZENIE NR 55/2016 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.239
.Wyjaśnienia - Szklarka Śląska, Młynik,0,00%.72
.Wyjaśnienia - Szklarka Śląska, Młynik,0,00%.70
.Wyjaśnienia - Szklarka Śląska, Młynik,0,00%.69
.Wyjaśnienia - Szklarka Śląska, Młynik,0,00%.69
.Wyjaśnienia - Szklarka Śląska, Młynik,0,00%.69
.Nabór na stanowisko konserwatora - ZS Sośnie0,01%.193
.Wyjaśnienia - Szklarka Śląska, Młynik,0,00%.67
.Wyjaśnienia - Szklarka Śląska, Młynik,0,00%.65
.Budowa placu zabaw w centrum Sośni0,01%.181
.Wyjaśnienia - Szklarka Śląska, Młynik,0,00%.64
.Wyjaśnienia - Szklarka Śląska, Młynik,0,00%.63
.Wyjaśnienia - Szklarka Śląska, Młynik,0,00%.63
.Wyjaśnienia - Szklarka Śląska, Młynik,0,00%.63
.XXIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.99
.Posiedzenie Komisji Budżetu0,01%.102
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec - Krzyżna - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,01%.182
.Budowa placu zabaw w Sośniach - wybór oferty0,01%.152
.Oferta realizacji zadania publicznego - Dożynki Gminne0,01%.103
.Informacja o wyniku przetargu - Szklarka Śląska0,00%.39
.Informacja o wyniku przetargu - Szklarka Śląska0,00%.37
.Informacja o wyniku przetargu - Szklarka Śląska0,00%.36
.Informacja o wyniku przetargu - Szklarka Śląska0,00%.36
.Informacja o wyniku przetargu - Szklarka Śląska0,00%.36
.Nabór na stanowisko konserwatora - ZS Sośnie0,01%.177
.Test0,00%.86
.Oferta realizacji zadania publicznego - III Rodzinny Rajd Hajstra0,01%.93
.Nabór konserwatora ZS Sośnie0,01%.192
.Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury0,00%.81
.Zarządzenie nr 63/20160,01%.156
.Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury0,00%.80
.XXX SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,00%.84
.Posiedzenie Komisji Budżetu0,00%.91
.Projekt Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok0,01%.95
.Nabór - referent ds. ekonomiczno - księgowych0,01%.247
.Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Sośnie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu przy budynku remizy strażackiej w Sośniach.0,01%.166
.Opracowanie dokumentacji na wykonanie ścieżki rowerowej w m. Sośnie z ul. Wielkopolskiej od przejazdu torów kolejowych do Mojej Woli0,01%.159
.Posiedzeie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa0,00%.86
.XXXI SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,00%.84
.Posiedzenie Komisji Budżetu0,00%.82
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kałkowskie dz. nr 87 i 920,01%.178
.Oferta realizacji zadania publicznego0,01%.95
.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015 - 20160,00%.87
.INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU0,01%.164
.Budowa stałej wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Przedszkola Samorządowego w Sośniach0,01%.154
.Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Sośnie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu przy budynku remizy strażackiej w Sośniach - przedłużenie terminu0,01%.110
.Budowa stałej wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Przedszkola Samorządowego w Sośniach, ul. Wielkopolska 41 - przedłużenie terminu0,01%.137
.Ykonanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Sośnie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu przy budynku remizy strażackiej w Sośniach - zmiana terminu0,01%.114
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kałkowskie0,01%.124
.Wynik naboru - referent ds. ekonomiczno - księgowych0,01%.238
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kałkowskie - zestawienie ofert0,01%.158
.Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury0,00%.82
.Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Sośnie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu przy budynku remizy strażackiej w Sośniach - wybór oferty0,01%.146
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kałkowskie0,01%.157
.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA0,01%.127
.Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa0,00%.84
.Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych oraz zwalczanie gołoledzi na terenie Gminy Sośnie w roku 20170,01%.146
.PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT I REALIZACJI ZADANIA0,01%.120
.XXXII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,00%.86
.Posiedzenie Komisji Budżetu0,00%.76
.Budowa stałej wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Przedszkola Samorządowego w Sośniach, ul. Wielkopolska 41 - wyniki0,01%.106
.Obwieszczenie - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia kablowaoświetlenia drogowego ze słupami i oprawami oświetleniowymi0,00%.1
.Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia kablowaoświetlenia drogowego ze słupami i oprawami oświetleniowymi zlokalizowana w miejscowości Granowiec0,00%.7
.Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia kablowaoświetlenia drogowego ze słupami i oprawami oświetleniowymi zlokalizowana w miejscowości Sośnie na działkce nr 412/30,00%.68
.Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia kablowaoświetlenia drogowego ze słupami i oprawami oświetleniowymi zlokalizowana w miejscowości Sośniach na działkach nr 119/2 i 1830,00%.79
.Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia kablowaoświetlenia drogowego ze słupami i oprawami oświetleniowymi zlokalizowana w miejscowości Granowcu na działkach nr 679, 681 i 6900,00%.70
.ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIA USŁUGI DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY SOŚNIE0,01%.186
.Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych oraz zwalczanie skutków gołoledzi na terenie gminy Sośnie w roku 20170,01%.153
.XXXIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,01%.106
.Posiedzenie Komisji Budżetu0,01%.92
.Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych0,01%.96
.Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w roku 20170,01%.119
.Obwieszczenie - postępowanie administracyjne - stacja transformatorowa i linie kablowe w m. Kąty Śląskie0,00%.65
.Obwieszczenie - zakończenie postępowania administracyjnego - linia kablowa oświetlenia drogowego w m. Sośnie0,00%.58
.Obwieszczenie - zakończenie postępowania administracyjnego - linia kablowa oświetlenia drogowego w m. Granowiec0,00%.52
.Zakończenie postępowania administracyjnego - linia kablowa oświetlenia drogowego w m. Sośnie0,00%.55
.Zestawienie ofert - odbiór i transport odpadów komunalnych0,00%.87
.Wybór oferty - odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w roku 20170,00%.78
.Wybór oferty - odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w roku 20170,00%.73
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych oraz na zwalczanie skutków gołoledzi na terenie gminy Sośnie w roku 20170,00%.68
.Podatki 20170,01%.115
.Obwieszczenie - linia kablowa oświetlenia drogowego w m. Sośnie0,00%.54
.Obwieszczenie - linia kablowa oświetlenia drogowego w m. Granowiec0,00%.60
.Obwieszczenie - linia kablowa oświetlenia drogowego w m. Sośnie0,00%.69
.Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa0,00%.69
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych terenu Gminy Sośnie0,00%.23
.Udzielenie zamówienia - budowa zespołu czterech budynków socjalnych w m. Szklarka Śląska0,00%.24
.Udzielenie zamówienia - budowa zespołu czterech budynków socjalnych w m. Szklarka Śląska0,00%.22
.Udzielenie zamówienia - budowa zespołu czterech budynków socjalnych w m. Szklarka Śląska0,00%.21
.Udzielenie zamówienia - budowa zespołu czterech budynków socjalnych w m. Szklarka Śląska0,00%.21
.Udzielenie zamówienia - budowa zespołu czterech budynków socjalnych w m. Szklarka Śląska0,00%.21
.Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych0,00%.76
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Możdżanów-Bogdaj0,01%.226
.Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom0,00%.79
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,00%.77
.Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców0,00%.52
.Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa0,00%.62
.Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ MOŻDŻANÓW-BOGDAJ0,00%.85
.Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ MOŻDŻANÓW-BOGDAJ0,01%.92
.Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ MOŻDŻANÓW-BOGDAJ0,01%.97
.Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej0,00%.52
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Możdżanów-Bogdaj0,00%.84
.XXXIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,00%.55
.Plan zamówień publicznych na 2017 rok0,00%.73
.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20160,00%.41
.Unieważnienie postępowania - droga Możdżanów - Bogdaj0,00%.75
.Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - infrastruktura techniczna w m. Kąty Śląskie0,00%.43
.Obwieszczenie - obiekty infrastruktury technicznej w m. Kąty Śląskie0,00%.41
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Możdżanów-Bogdaj0,01%.148
.Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie w roku 20170,00%.51
.Odpowiedź - PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ MOŻDŻANÓW-BOGDAJ0,00%.76
.XXXV SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,00%.41
.Posiedzenie Komisji Budżetu0,00%.38
.Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa0,00%.34
.Zestawienie ofert - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Możdżanów-Bogdaj0,00%.58
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Możdżanów - Bogdaj0,00%.60
.Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym0,00%.32
.Wybory samorządowe 20060,00%.26
.Wybory do Parlamentu Europejskiego0,00%.28
.Wybory Samorządowe 20100,00%.30
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP0,00%.29
.Wybory Prezydenta RP 20100,00%.29
.Wybory do Parlamentu Europejskiego 20140,00%.28
.Referendum 20150,00%.32
.Przedterminowe wybory Wójta Gminy Sośnie 20150,00%.31
.Wybory Prezydenta RP 20150,00%.31
.Wybory do Sejmu i Senatu RP 20150,00%.26
.Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sośnie w okręgu wyborczym nr 60,00%.30
.Wybory Samorządowe 20140,00%.30
.Wybory do Sejmu i Senatu RP 20110,00%.31
.XXXVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,00%.34
.Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa0,00%.33
.Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym0,00%.41
.Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym0,00%.34
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Pocztowa i Wiejska – ETAP I0,01%.125
.Zarządzenie nr 26/20170,00%.44
.Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sośnie za rok 20160,00%.28
.XXXVII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,00%.31
.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie w 2016 roku oraz Informacja o stanie mienia komunalnego0,00%.31
.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Pocztowa i Wiejska – etap I - zestawienie ofert0,00%.45
.Posiedzenie Komisji Budżetu0,00%.19
.XXXVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE0,00%.23
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Pocztowa i Wiejska – etap I0,00%.11
.Samodzielny referent ds. obsługi rady0,00%.4
.Samodzielny referent ds. ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego0,00%.5
.Samodzielny referent ds. promocji0,00%.5
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 156922