close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Gminy Sośnie
Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Oświadczenia majątkowe:
Informacja

Zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmian.) osoby pełniące funkcje publiczne zostały zobowiązane do złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym, zwanych dalej 'oświadczeniami majątkowymi'.
W zakresie samorządu gminnego obowiązek ten dotyczy: radnych, wójta, zastępcy wójta, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.
Oświadczenia majątkowe dotyczą majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową osób zobowiązanych do złożenia tych oświadczeń. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni składane są w dwóch egzemplarzach:
1. radni - przewodniczącemu rady gminy,
2. wójt i przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
3. pozostałe osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych - wójtowi.
Oświadczenia majątkowe składane są co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Dane zawarte w oświadczeniach majątkowych podlegają analizie.
Oświadczenia powyższe są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

 
informacje udostępnił:Sławomir Dolata
informacje wytworzył:Helena Dolata
data udostępnienia: 2009-02-12 14:13:25
ostatnia modyfikacja: Sławomir Dolata 2009-02-12 14:15:50 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Oświadczenie radnego
 Zgłoszenie
 Informacja
 Oświadczenie
 Oświadczenie
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 156922