główna zawartość
artykuł nr 1

Posiedzenie komisji Skarg, wniosków i petycji godz. 14:00 dnia 15.01.2019 r.

Szanowny/a Pan/i

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.