główna zawartość
artykuł nr 1

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury 11.01.2019

Szanowny Pan/Pani

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 1400 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Stanisław Kałuża