główna zawartość
artykuł nr 1

XVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 roku

o godzinie 13.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu nr XVII/2020 z sesji odbytej w dniu 19 czerwca 2020r.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie

międzysesyjnym.

 

 1. Podjęcie uchwał:

  1. nr XVIII/158/2020 zmieniająca uchwałę nr XVII/152/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie

  2. nr XVIII/159/2020 zmieniająca uchwałę nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

  3. nr XVIII/160/2020 zmieniająca uchwałę nr XVII/153/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie podjęcia zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Granowcu, w Cieszynie i w Chojniku Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach

  4. nr XVIII/161/2020 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 3. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak