główna zawartość
artykuł nr 1

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie z kultury, sztoki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym organizacja wycieczek w celu zwiedzania obiektów kultury polskiej dla osób w wieku 50+ oraz osób z niepełnosprawnością.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki:
Oferta634.462 KB
Formularz634.462 B
Ogłoszenie634.462 B
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018/2017