główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kasjer

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KASJER

w Urzędzie Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie


 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Milena Agnieszka Pigłowska, zamieszkała w Kocinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Milena Agnieszka Pigłowska spełniła wszystkie wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kasjer. Komisja Rekrutacyjna, po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej stwierdziła, iż posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę do pracy na ww. stanowisku.


 

Sośnie, 31 grudnia 2018 r.

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik

Dostępne kategorie:
2019
2018
2017