główna zawartość
artykuł nr 1

2019

Stawki podatku rolnego w 2019 r. wynoszą:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 135,90 zł
2) od 1 ha fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego - 271,80 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

 

Stawka podatku leśnego w 2019 r. z 1 ha fizycznego wynosi - 42,2356 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

 

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok

Uchwała Nr XVIII/90/2015

 

Stawki podatku od środków transportowych na 2019 rok
 
Uchwała Nr XVIII/91/2015

 

Podatki można wpłacać na rachunek bankowy
Urzędu Gminy Sośnie Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
Nr 77 8409 0001 0100 0635 2000 0002