główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 163

1. Data: 2017-12-05 11:44
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprostowanie treści załącznika nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sośnie w roku 2018
Wykonanie: Sławomir Dolata