główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 106

1. Data: 2017-08-25 11:43
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kałkowskie (dz. nr 109)
Wykonanie: Sławomir Dolata