główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

91. Data: 2019-02-27 13:27
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
92. Data: 2019-02-26 14:57
Dział: Gmina > Jednostki pomocnicze (sołectwa)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwa Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
93. Data: 2019-02-26 08:55
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Młynik
Wykonanie: Sławomir Dolata
94. Data: 2019-02-26 08:55
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Młynik
Wykonanie: Sławomir Dolata
95. Data: 2019-02-26 07:42
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Sprzedaż nieruchomości > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach przetargów - lokale mieszkalne w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
96. Data: 2019-02-26 07:41
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Sprzedaż nieruchomości > 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach przetargów - lokale mieszkalne w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
97. Data: 2019-02-25 13:31
Dział: Gmina > Budżet > Sprawozdania i informacje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania o nadwyżce / deficycie
Wykonanie: Sławomir Dolata
98. Data: 2019-02-22 21:56
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie
Wykonanie: Dariusz Berek
99. Data: 2019-02-22 21:56
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie .
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki
Wykonanie: Dariusz Berek
100. Data: 2019-02-22 21:55
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie
Wykonanie: Dariusz Berek