główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

51. Data: 2019-03-25 08:45
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia > 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie - postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania do urządzenia wodnego (drenażu rozsączającego) wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zadaszonej budynku warsztatowo-socjalnego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Grupowego III KGZ Bogdaj-Uciechów-Czeszów
Wykonanie: Sławomir Dolata
52. Data: 2019-03-22 14:29
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybór najkorzystniejszej oferty - Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
53. Data: 2019-03-22 14:29
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybór najkorzystniejszej oferty - Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
54. Data: 2019-03-22 14:27
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
55. Data: 2019-03-21 15:13
Dział: Gmina > Jednostki organizacyjne > Nabory na wolne stanowiska urzędnicze >
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE O KONKURSIE - nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie
Wykonanie: Sławomir Dolata
56. Data: 2019-03-18 12:09
Dział: Gmina > Budżet > Sprawozdania i informacje >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2018
Wykonanie: Sławomir Dolata
57. Data: 2019-03-15 13:23
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2019
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wybór najkorzystniejszej oferty - Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
58. Data: 2019-03-14 08:04
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zagospodarowanie przestrzenne
Wykonanie: Sławomir Dolata
59. Data: 2019-03-14 08:03
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zagospodarowanie przestrzenne
Wykonanie: Sławomir Dolata
60. Data: 2019-03-14 08:02
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zagospodarowanie przestrzenne
Wykonanie: Sławomir Dolata