główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

31. Data: 2020-05-20 08:30
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Ewidencja ludności / dowody osobiste
Opis zmian: dodanie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Sławomir Dolata
32. Data: 2020-05-20 08:30
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Ewidencja ludności / dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Sławomir Dolata
33. Data: 2020-05-20 08:27
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Ewidencja ludności / dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOWODY OSOBISTE
Wykonanie: Sławomir Dolata
34. Data: 2020-05-18 12:21
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa zbiornika wodnego w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
35. Data: 2020-05-18 12:21
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa zbiornika wodnego w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
36. Data: 2020-05-18 12:20
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa zbiornika wodnego w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
37. Data: 2020-05-18 12:20
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa zbiornika wodnego w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
38. Data: 2020-05-18 12:20
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa zbiornika wodnego w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
39. Data: 2020-05-18 12:19
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa zbiornika wodnego w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
40. Data: 2020-05-18 08:25
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów dz. nr 243, 250, 398
Wykonanie: Marek Zawidzki