główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

31. Data: 2019-09-10 13:35
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Wybory > Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 29 sierpnia 2019 r. - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji
Wykonanie: Sławomir Dolata
32. Data: 2019-09-10 13:35
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Wybory > Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 29 sierpnia 2019 r. - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji
Wykonanie: Sławomir Dolata
33. Data: 2019-09-05 14:05
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi do zapytania - udzielenie kredytu długoterminowego.
Dodatkowy opis redaktora: załącznik
Wykonanie: Marek Zawidzki
34. Data: 2019-09-05 14:04
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedzi do zapytania - udzielenie kredytu długoterminowego
Wykonanie: Marek Zawidzki
35. Data: 2019-09-05 14:04
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi do zapytania - udzielenie kredytu długoterminowego.
Dodatkowy opis redaktora: załącznik
Wykonanie: Marek Zawidzki
36. Data: 2019-09-04 14:54
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Organizacje pozarządowe > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Dodatkowy opis redaktora: załączniki
Wykonanie: Marek Zawidzki
37. Data: 2019-09-04 14:53
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Organizacje pozarządowe > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Wykonanie: Marek Zawidzki
38. Data: 2019-09-04 14:53
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Organizacje pozarządowe > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Wykonanie: Marek Zawidzki
39. Data: 2019-09-04 14:52
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Organizacje pozarządowe > 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Wykonanie: Marek Zawidzki
40. Data: 2019-09-04 13:51
Dział: Gmina > Budżet > Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Wykonanie: Sławomir Dolata