główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

31. Data: 2019-04-10 14:16
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów dz. nr 270
Wykonanie: Dariusz Berek
32. Data: 2019-04-05 14:41
Dział: Gmina > Jednostki organizacyjne > Nabory na wolne stanowiska urzędnicze >
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE
Wykonanie: Sławomir Dolata
33. Data: 2019-04-05 08:56
Dział: Gmina > Budżet > Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Wykonanie: Sławomir Dolata
34. Data: 2019-04-05 08:52
Dział: Inne > Uchwały > Uchwały - załączniki >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Załączniki
Wykonanie: Sławomir Dolata
35. Data: 2019-04-05 08:52
Dział: Inne > Uchwały > Uchwały - załączniki >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Załączniki
Wykonanie: Sławomir Dolata
36. Data: 2019-04-04 14:46
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
37. Data: 2019-04-04 14:45
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia > 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
38. Data: 2019-04-03 10:20
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wdrożenie kompleksowego systemu kopii bezpieczeństwa
Wykonanie: Sławomir Dolata
39. Data: 2019-04-03 10:20
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wdrożenie kompleksowego systemu kopii bezpieczeństwa
Wykonanie: Sławomir Dolata
40. Data: 2019-04-03 10:20
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wdrożenie kompleksowego systemu kopii bezpieczeństwa
Wykonanie: Sławomir Dolata