główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

21. Data: 2020-05-25 15:03
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - piętrzenie wód powierzchniowych w m. Kocina
Wykonanie: Sławomir Dolata
22. Data: 2020-05-25 15:02
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia > 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - piętrzenie wód powierzchniowych w m. Kocina
Wykonanie: Sławomir Dolata
23. Data: 2020-05-22 12:09
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) > Plany posiedzeń Rady >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE
Wykonanie: Sławomir Dolata
24. Data: 2020-05-21 09:52
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) > Plany posiedzeń Rady >
Opis zmian: dodanie artykułu: XVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE
Wykonanie: Sławomir Dolata
25. Data: 2020-05-20 08:39
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Ewidencja ludności / dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt stały
Wykonanie: Sławomir Dolata
26. Data: 2020-05-20 08:39
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Ewidencja ludności / dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy
Wykonanie: Sławomir Dolata
27. Data: 2020-05-20 08:38
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Ewidencja ludności / dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy
Wykonanie: Sławomir Dolata
28. Data: 2020-05-20 08:38
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Ewidencja ludności / dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOWODY OSOBISTE
Wykonanie: Sławomir Dolata
29. Data: 2020-05-20 08:38
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Ewidencja ludności / dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Sławomir Dolata
30. Data: 2020-05-20 08:37
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Ewidencja ludności / dowody osobiste
Opis zmian: dodanie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy
Wykonanie: Sławomir Dolata