główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

21. Data: 2020-07-20 14:18
Dział: Gmina > Budżet > Sprawozdania i informacje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania i informacje za rok 2019
Wykonanie: Sławomir Dolata
22. Data: 2020-07-20 13:02
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie - linia kablowa SN, nn, słup sieci napowietrznej w m. Kałkowskie
Wykonanie: Sławomir Dolata
23. Data: 2020-07-20 13:01
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia > 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie - linia kablowa SN, nn, słup sieci napowietrznej w m. Kałkowskie
Wykonanie: Sławomir Dolata
24. Data: 2020-07-17 09:33
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Organizacje pozarządowe > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie z kultury, sztoki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym organizacja wycieczek w celu zwiedzania obiektów kultury polskiej dla osób w wieku 50+ oraz osób z niepełnosprawnością.
Wykonanie: Marek Zawidzki
25. Data: 2020-07-17 09:33
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Organizacje pozarządowe > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie z kultury, sztoki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym organizacja wycieczek w celu zwiedzania obiektów kultury polskiej dla osób w wieku 50+ oraz osób z niepełnosprawnością.
Wykonanie: Marek Zawidzki
26. Data: 2020-07-17 09:33
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Organizacje pozarządowe > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie z kultury, sztoki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym organizacja wycieczek w celu zwiedzania obiektów kultury polskiej dla osób w wieku 50+ oraz osób z niepełnosprawnością.
Wykonanie: Marek Zawidzki
27. Data: 2020-07-17 09:32
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Organizacje pozarządowe > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie z kultury, sztoki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym organizacja wycieczek w celu zwiedzania obiektów kultury polskiej dla osób w wieku 50+ oraz osób z niepełnosprawnością.
Wykonanie: Marek Zawidzki
28. Data: 2020-07-17 09:32
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Organizacje pozarządowe > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie z kultury, sztoki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym organizacja wycieczek w celu zwiedzania obiektów kultury polskiej dla osób w wieku 50+ oraz osób z niepełnosprawnością.
Wykonanie: Marek Zawidzki
29. Data: 2020-07-17 09:31
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Organizacje pozarządowe > 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie z kultury, sztoki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym organizacja wycieczek w celu zwiedzania obiektów kultury polskiej dla osób w wieku 50+ oraz osób z niepełnosprawnością.
Wykonanie: Marek Zawidzki
30. Data: 2020-07-17 08:35
Dział: Gmina > Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV/129/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata