główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

21. Data: 2019-06-11 13:07
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia > 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - zabudowa usługowa budynek Remizy OSP w m. Cieszyn
Wykonanie: Sławomir Dolata
22. Data: 2019-06-11 13:07
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - zabudowa usługowa budynek Remizy OSP w m. Cieszyn
Wykonanie: Sławomir Dolata
23. Data: 2019-06-11 11:27
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) > Plany posiedzeń Komisji Rady >
Opis zmian: dodanie artykułu: Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 12.06.2019
Wykonanie: Sławomir Dolata
24. Data: 2019-06-10 11:34
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z otwarcia ofert - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
25. Data: 2019-06-10 11:34
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z otwarcia ofert - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
26. Data: 2019-06-10 11:32
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Krzyżna
Wykonanie: Sławomir Dolata
27. Data: 2019-06-10 11:31
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Krzyżna
Wykonanie: Sławomir Dolata
28. Data: 2019-06-10 11:31
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Krzyżna
Wykonanie: Sławomir Dolata
29. Data: 2019-06-05 14:35
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) > Plany posiedzeń Komisji Rady >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy
Wykonanie: Sławomir Dolata
30. Data: 2019-06-05 14:34
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) > Plany posiedzeń Komisji Rady >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy
Wykonanie: Sławomir Dolata