główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

111. Data: 2020-03-20 14:26
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VII kadencji (2014-2018) > Plany posiedzeń Komisji Rady >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Posiedzenie Komisji: Budżetu i Rozwoju GospodarczegoRolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Skarg, Wniosków i Petycji, Rewizyjnej
Wykonanie: Marek Zawidzki
112. Data: 2020-03-11 12:43
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Młodociani pracownicy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Młodociani pracownicy
Wykonanie: Marek Zawidzki
113. Data: 2020-03-11 12:29
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Możdżanów dz. nr 265/1 i 265/2
Wykonanie: Sławomir Dolata
114. Data: 2020-03-11 12:29
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Możdżanów dz. nr 265/1 i 265/2
Wykonanie: Sławomir Dolata
115. Data: 2020-03-10 11:28
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) > Imienne wykazy głosowań Radnych >
Opis zmian: dodanie artykułu: XIV Sesja Rady Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
116. Data: 2020-03-10 11:28
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) > Imienne wykazy głosowań Radnych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
117. Data: 2020-03-10 11:27
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) > Imienne wykazy głosowań Radnych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja Rady Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
118. Data: 2020-03-10 11:26
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) > Imienne wykazy głosowań Radnych >
Opis zmian: dodanie artykułu: XIII Sesja Rady Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
119. Data: 2020-03-10 11:25
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) > Imienne wykazy głosowań Radnych >
Opis zmian: dodanie artykułu: IX Sesja Rady Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
120. Data: 2020-03-10 11:25
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) > Imienne wykazy głosowań Radnych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata