główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

101. Data: 2019-06-28 13:20
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana terminu składania ofert - Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół w Sośniach oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na żłobek
Wykonanie: Sławomir Dolata
102. Data: 2019-06-24 11:20
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Sprzedaż nieruchomości > 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
103. Data: 2019-06-19 10:51
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Sprzedaż nieruchomości > 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży
Wykonanie: Sławomir Dolata
104. Data: 2019-06-18 10:29
Dział: Gmina > Jednostki organizacyjne > Konkursy na stanowiska kierownicze >
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE
Wykonanie: Sławomir Dolata
105. Data: 2019-06-18 10:29
Dział: Gmina > Jednostki organizacyjne > Nabory na wolne stanowiska urzędnicze >
Opis zmian: usunięcie artykułu: OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE
Wykonanie: Sławomir Dolata
106. Data: 2019-06-18 10:24
Dział: Gmina > Jednostki organizacyjne > Konkursy na stanowiska kierownicze >
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE O KONKURSIE - nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie
Wykonanie: Sławomir Dolata
107. Data: 2019-06-18 10:24
Dział: Gmina > Jednostki organizacyjne > Nabory na wolne stanowiska urzędnicze >
Opis zmian: usunięcie artykułu: OGŁOSZENIE O KONKURSIE - nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie
Wykonanie: Sławomir Dolata
108. Data: 2019-06-18 10:17
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
109. Data: 2019-06-18 10:10
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół w Sośniach oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na żłobek
Wykonanie: Sławomir Dolata
110. Data: 2019-06-18 10:09
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata