główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

101. Data: 2020-03-27 09:32
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) > Plany posiedzeń Rady >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana terminu XV SESJI RADY GMINY SOŚNIE
Wykonanie: Sławomir Dolata
102. Data: 2020-03-25 12:41
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia > 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji - sieć gazowa średniego ciśnienia
Wykonanie: Sławomir Dolata
103. Data: 2020-03-23 12:45
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia > 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - sieć gazowa średniego ciśnienia
Wykonanie: Sławomir Dolata
104. Data: 2020-03-20 14:38
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) > Plany posiedzeń Rady >
Opis zmian: dodanie artykułu: XV SESJA RADY GMINY SOŚNIE
Wykonanie: Marek Zawidzki
105. Data: 2020-03-20 14:32
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) > Plany posiedzeń Komisji Rady >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Posiedzenie Komisji: Budżetu i Rozwoju GospodarczegoRolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Skarg, Wniosków i Petycji, Rewizyjnej
Wykonanie: Marek Zawidzki
106. Data: 2020-03-20 14:29
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VII kadencji (2014-2018) > Plany posiedzeń Komisji Rady >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Posiedzenie Komisji: Budżetu i Rozwoju GospodarczegoRolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Skarg, Wniosków i Petycji, Rewizyjnej
Wykonanie: Marek Zawidzki
107. Data: 2020-03-20 14:28
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) > Plany posiedzeń Komisji Rady >
Opis zmian: dodanie artykułu: Posiedzenie Komisji: Budżetu i Rozwoju GospodarczegoRolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Skarg, Wniosków i Petycji, Rewizyjnej
Wykonanie: Marek Zawidzki
108. Data: 2020-03-20 14:26
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VII kadencji (2014-2018) > Plany posiedzeń Komisji Rady >
Opis zmian: dodanie artykułu: Posiedzenie Komisji: Budżetu i Rozwoju GospodarczegoRolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Skarg, Wniosków i Petycji Rewizyjnej
Wykonanie: Marek Zawidzki
109. Data: 2020-03-20 14:26
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VII kadencji (2014-2018) > Plany posiedzeń Komisji Rady >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Posiedzenie Komisji: Budżetu i Rozwoju GospodarczegoRolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Skarg, Wniosków i Petycji, Rewizyjnej
Wykonanie: Marek Zawidzki
110. Data: 2020-03-20 14:26
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VII kadencji (2014-2018) > Plany posiedzeń Komisji Rady >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Posiedzenie Komisji: Budżetu i Rozwoju GospodarczegoRolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Skarg, Wniosków i Petycji, Rewizyjnej
Wykonanie: Marek Zawidzki