główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11. Data: 2020-05-28 14:47
Dział: Gmina > Pomoc publiczna > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej
Wykonanie: Marek Zawidzki
12. Data: 2020-05-28 14:46
Dział: Gmina > Pomoc publiczna > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej
Wykonanie: Marek Zawidzki
13. Data: 2020-05-28 14:46
Dział: Gmina > Pomoc publiczna > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej
Wykonanie: Marek Zawidzki
14. Data: 2020-05-28 14:45
Dział: Gmina > Pomoc publiczna > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej
Wykonanie: Marek Zawidzki
15. Data: 2020-05-28 13:25
Dział: Gmina > Jednostki organizacyjne > Oceny zasobów pomocy społecznej >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ocena zasobów pomocy społecznej - 2019
Wykonanie: Sławomir Dolata
16. Data: 2020-05-28 13:08
Dział: Gmina > Raport o stanie Gminy Sośnie > 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie Gminy Sośnie za 2019 rok
Wykonanie: Sławomir Dolata
17. Data: 2020-05-28 13:08
Dział: Gmina > Raport o stanie Gminy Sośnie > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy Sośnie za 2019 rok
Wykonanie: Sławomir Dolata
18. Data: 2020-05-28 13:08
Dział: Gmina > Raport o stanie Gminy Sośnie > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy Sośnie za 2019 rok
Wykonanie: Sławomir Dolata
19. Data: 2020-05-27 11:11
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa zbiornika wodnego w m. Sośnie
Wykonanie: Marek Zawidzki
20. Data: 2020-05-26 10:21
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) > Plany posiedzeń Komisji Rady >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 29.05.2020
Wykonanie: Sławomir Dolata