główna zawartość
artykuł nr 1

L SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że

L  SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 roku

o godzinie 1000

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

artykuł nr 2

XLIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że

 

XLIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

 

odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 roku

o godzinie 1000

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Głównym tematem obrad będzie

uchwalenie budżetu Gminy Sośnie na 2018 rok.

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

artykuł nr 3

XLVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że

 

XLVIII SESJA

RADY GMINY SOŚNIE

 

 

odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku

o godzinie 1000

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Głównym tematem obrad będą zmiany budżetu.

 

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Tomasz Chmielecki

artykuł nr 4

XLVII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że XLVII

 

 

SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

 

odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 roku

o godzinie 1400

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Głównym tematem obrad będą zmiany budżetu.

 

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

 

 

 

artykuł nr 5

XLVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że XLVI

 

 

SESJA

RADY GMINY SOŚNIE

 

 

odbędzie się w dniu 17 października 2017 roku

o godzinie 1000

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Głównym tematem obrad będą zmiany budżetu.

 

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

artykuł nr 6

XLV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że

XLV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 22 września 2017 roku

o godzinie 1000

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Głównym tematem obrad będą zmiany budżetu.

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

artykuł nr 7

XLIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że XLIV

SESJA

RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku

o godzinie 1000

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

 

artykuł nr 8

XLIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że XLIII

SESJA

RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2017 roku

o godzinie 1000

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Głównym tematem obrad będą zmiany budżetu.

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

 

 

Sośnie, dnia 25 lipca 2017 r.