główna zawartość
artykuł nr 1

XLIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że XLIII

SESJA

RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2017 roku

o godzinie 1000

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Głównym tematem obrad będą zmiany budżetu.

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

 

 

Sośnie, dnia 25 lipca 2017 r.