główna zawartość
artykuł nr 1

LV  SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że

LV  SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku

o godzinie 1000

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

artykuł nr 2

LIV  SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że

LIV  SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 23 maja 2018 roku

o godzinie 1000

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

artykuł nr 3

LIII  SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że

LIII  SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 roku

o godzinie 1000

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Tomasz Chmielecki

artykuł nr 4

LII  SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że

LII  SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 29 marca 2018 roku

o godzinie 1000

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

artykuł nr 5

LI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że

LI  SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 2 marca 2018 roku

o godzinie 1000

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak