główna zawartość
artykuł nr 1

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury 25.03.2019

Szanowny Pan/Pani

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 9:00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. Zbiórka w Urzędzie Gminy.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Stanisław Kałuża

artykuł nr 2

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznychi Bezpieczeństwa 07.03.2019

Szanowny Pan/Pani

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 7 marca 2019 r. o godz. 1200 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu,

Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

 

/-/ Dominik Grobelny

artykuł nr 3

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 07.03.2019

Szanowny/a Pan/i

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 7 marca 2019 r. o godz. 1130 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 

/-/ Jan Rafalski

artykuł nr 4

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury 04.03.2019

Szanowny Pan/Pani

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 4 marca 2019 r. o godz. 13:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Stanisław Kałuża

artykuł nr 5

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury 25.01.2019

Szanowny Pan/Pani

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 12:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji

/-/ Radosław Bojarczuk