główna zawartość
artykuł nr 1

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 10.07.2020

Szanowny/a Pan/i

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 10 lipca 2020 r. o godz. 1200 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 

/-/ Jan Rafalski

artykuł nr 2

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 29.05.2020

  Szanowny/a Pan/i

  wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 1200 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa.

 

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

artykuł nr 3

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 07.05.2020

Szanowny/a Pan/i

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 7 maja 2020 r. o godz. 1200 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

/-/ Bronisław Krawiec

artykuł nr 4

Zmiana terminu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy

Szanowny/a Pan/i

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 31 marca 2020 o godz. 1245 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie:

1. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
2. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury,
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa,
4. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
5. Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

artykuł nr 5

Posiedzenie Komisji:Budżetu i Rozwoju GospodarczegoRolnictwa, Ochrony Środowiska i InfrastrukturyOświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Skarg, Wniosków i Petycji,Rewizyjnej

Szanowny/a Pan/i

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 27 marca 2020 o godz. 1200 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie:

1. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
2. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury,
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa,
4. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
5. Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak