główna zawartość
artykuł nr 1

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

  Szanowny/a Pan/i

  wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1300 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie:

1. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

3. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury.

4. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

5. Komisji Rewizyjnej.

 

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

artykuł nr 2

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznychi Bezpieczeństwa 27.09.2019

Szanowny Pan/Pani

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1200 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu,

Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

 

/-/ Dominik Grobelny

artykuł nr 3

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 14.08.2019

Szanowny/a Pan/i

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 1330 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 

/-/ Jan Rafalski

artykuł nr 4

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

  Szanowny/a Pan/i

  wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 1130 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie:

1. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

2. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa.

3. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury.

4. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

5. Komisji Rewizyjnej.

 

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

artykuł nr 5

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 12.06.2019

Szanowny/a Pan/i

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 930 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 

/-/ Jan Rafalski