główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 36

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mariak-Granowiec - etap I - zestawienie ofert

 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mariak-Granowiec – etap I

 

 

ZP.271.6.2018

 

 

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

 

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

 

nr oferty

Wykonawca

adres

cena brutto zł

okres gwarancji

1

Iterbud Bartosz Kosecki

ul. Korczak 79

62-800 Kalisz

279 832,46

48 m-cy

 

3

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-Szablewski sp. j.

Czarnylas 64, 63-421 Przygodzice

ul. Kaliska 38A

63-460 Nowe Skalmierzyce

 

289 568,78

 

48 m-cy

 

 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 238.000 zł

 

 

artykuł nr 37

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąty Śląskie

Zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki:
Zawiadomienie 388.79 KB
artykuł nr 38

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąty Śląskie dz. nr 263 - zestawienie ofert

ZP.271.7.2018

 

 

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

 

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

 

nr oferty

Wykonawca

adres

cena brutto zł

okres gwarancji

1

Iterbud Bartosz Kosecki

ul. Korczak 79

62-800 Kalisz

146 934,67

48 m-cy

 

2

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-Szablewski sp. j.

Czarnylas 64, 63-421 Przygodzice

ul. Kaliska 38A

63-460 Nowe Skalmierzyce

 

146 909,02

 

 

48 m-cy

 

 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 170.000 zł

 

artykuł nr 39

Przedłużenie terminu składania ofert - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku

W celu umożliwienia prawidłowego oszacowania kosztów i sporządzenia dokumentacji ofertowej Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w postępowaniu dot. termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku.

Nowy termin składania ofert: 01.03.2018r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 01.03.2018r. o godz. 09:30.

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


 

Wójt

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 40

Odpowiedzi na pytania - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku

Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem

o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku


 

Pytanie 1

Ze względu na duży zakres robót oraz trudności z pozyskaniem ofert w tak krótkim czasie, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.


 

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu ofert. W związku z tym wyznacza nowy termin na dzień 01.03.2018 r. godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 9.30.


 

Pytanie 2

Zgodnie z zapisem w SIWZ Wykonawca załączy do oferty kosztorys ofertowy. W związku z tym prosimy o udostępnienie kosztorysów w wersji ath. lub kst.

 

Odpowiedź

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dysponuje kosztorysem w wersji edytowalnej.


 


 

 Wójt

/-/ Stanisław Budzik