główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 16

Zestawienie ofert - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janisławice dz. nr 366

 

ZP.271.13.2018

 

 

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

 

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

 

nr oferty

Wykonawca

adres

cena brutto zł

okres gwarancji

1

PPHU „INKADRO” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 74

63-400 Ostrów Wielkopolski

409 144,83

48 m-cy

2

Iterbud Bartosz Kosecki

ul. Korczak 79

62-800 Kalisz

348 603,45

48 m-cy

 

3

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-Szablewski sp. j.

Czarnylas 64, 63-421 Przygodzice

ul. Kaliska 38A

63-460 Nowe Skalmierzyce

 

423 832,66

 

 

48 m-cy

 

 

 

Kwota, jaką Zamawiający zabezpieczył na realizację zamówienia: 318.500 zł

artykuł nr 17

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - budowa budynku zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w m. Sośnie

Zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki:
Zawiadomienie 160.68 KB
artykuł nr 18

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: Budowy ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie

 

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie, zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 27.04.2018 r. godz. 09:00, nie wpłynęła żadna oferta.

 

Wójt

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 19

Zestawienie ofert - budowa budynku zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowychw m. Sośnie

ZP.271.11.2018

 

 

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

 

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

 

nr oferty

Wykonawca

adres

cena brutto zł

okres gwarancji

1

Her-Ow Sp. z o.o.

ul. Wybickiego 6

61-529 Poznań

682 666,50

48 m-cy

 

 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 550 000,00 zł

artykuł nr 20

Unieważnienie postępowania - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Sośnie w 2018 roku

Unieważnienie w załączeniu.

Załączniki:
Unieważnienie 149.79 KB