główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Sośnie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży