główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w formie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości stanowiących własność Gminy Sośnie

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

artykuł nr 5

Informacja o wyniku przetargu - Cieszyn

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

W MIEJSCOWOŚCI CIESZYN, GMINA SOŚNIE

 

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Sośnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na zbycie prawa własności nieruchomości gminnej:

 

1. Przetarg odbył się w dniu 16 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sośniach.

 

2. Do zbycia przeznaczono nieruchomość niezabudowaną położoną w Cieszynie, gm. Sośnie, będącą własnością Gminy Sośnie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 193 o pow. 1600 m2 , zapisaną w KW KZ1W/00060551/3.

 

3. Do przetargu dopuszczono jedną osobę fizyczną, która w terminie i w wysokości podanej w ogłoszeniu dokonała wpłaty wymaganego wadium.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości netto – 17.700,00 zł. sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT 23%.

 

5. Cena nieruchomości netto osiągnięta w wyniku przetargu – 17.880,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).

 

6. W wyniku przeprowadzonej licytacji wyłoniono nabywcę ww. nieruchomości, którym została Pani Renata Reksa zamieszkała w Cieszynie.

 

 

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Dostępne podkategorie:
2019
2018/2017