główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży w formie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sośnie

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży w formie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sośnie

artykuł nr 3

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI GRANOWIEC, GMINA SOŚNIE

 

 

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Sośnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na zbycie prawa własności nieruchomości gminnej:

 

1. Przetarg odbył się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 10.45 w siedzibie Urzędu Gminy w Sośniach.

 

2. Do zbycia przeznaczono nieruchomość niezabudowaną położoną w Granowcu, gm. Sośnie, będącą własnością Gminy Sośnie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 833/15 o pow. 878 m2 , zapisaną w KW KZ1W/00081075/5.

 

3. Do przetargu dopuszczono jedną osobę fizyczną, która w terminie i w wysokości podanej w ogłoszeniu dokonała wpłaty wymaganego wadium.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości netto 21.540,00 zł. sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT 23%.

 

5. Cena nieruchomości netto osiągnięta w wyniku przetargu – 21.760,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści złotych).

 

6. W wyniku przeprowadzonej licytacji wyłoniono nabywcę ww. nieruchomości, którym została Pani Dorota Dominik zamieszkała w Sośniach.

 

 

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 4

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI GRANOWIEC, GMINA SOŚNIE

 

 

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Sośnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na zbycie prawa własności nieruchomości gminnej:

 

1. Przetarg odbył się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Sośniach.

 

2. Do zbycia przeznaczono nieruchomość niezabudowaną położoną w Granowcu, gm. Sośnie, będącą własnością Gminy Sośnie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 833/13 o pow. 838 m2 , zapisaną w KW KZ1W/00081075/5.

 

3. Do przetargu dopuszczono jedną osobę fizyczną, która w terminie i w wysokości podanej w ogłoszeniu dokonała wpłaty wymaganego wadium.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości netto 20.670,00 zł. sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT 23%.

 

5. Cena nieruchomości netto osiągnięta w wyniku przetargu – 20.880,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).

 

6. W wyniku przeprowadzonej licytacji wyłoniono nabywcę ww. nieruchomości, którym został Pan Damian Dobras zamieszkały w Granowcu.

 

 

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 5

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI GRANOWIEC, GMINA SOŚNIE

 

 

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Sośnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na zbycie prawa własności nieruchomości gminnej:

 

1. Przetarg odbył się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sośniach.

 

2. Do zbycia przeznaczono nieruchomość niezabudowaną położoną w Granowcu, gm. Sośnie, będącą własnością Gminy Sośnie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 833/7 o pow. 958 m2 , zapisaną w KW KZ1W/00081075/5.

 

3. Do przetargu dopuszczono jedną osobę fizyczną, która w terminie i w wysokości podanej w ogłoszeniu dokonała wpłaty wymaganego wadium.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości netto 23.270, 00 zł. sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT 23%.

 

5. Cena nieruchomości netto osiągnięta w wyniku przetargu – 23.510,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziesięć złotych).

 

6. W wyniku przeprowadzonej licytacji wyłoniono nabywcę ww. nieruchomości, którym został Pan Krzysztof Kuświk zamieszkały w Granowcu.

 

 

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 6

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI GRANOWIEC, GMINA SOŚNIE

 

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Sośnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na zbycie prawa własności nieruchomości gminnej:

 

1. Przetarg odbył się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Sośniach.

 

2. Do zbycia przeznaczono nieruchomość niezabudowaną położoną w Granowcu, gm. Sośnie, będącą własnością Gminy Sośnie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 833/15 o pow. 877 m2 , zapisaną w KW KZ1W/00081075/5.

 

3. Do przetargu dopuszczono jedną osobę fizyczną, która w terminie i w wysokości podanej w ogłoszeniu dokonała wpłaty wymaganego wadium.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości netto 21.510,00 zł. sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT 23%.

 

5. Cena nieruchomości netto osiągnięta w wyniku przetargu – 21.730,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści złotych).

 

6. W wyniku przeprowadzonej licytacji wyłoniono nabywcę ww. nieruchomości, którym została Pani Dorota Dominik zamieszkała w Sośniach.

 

 

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 96/2017 Wójta Gminy Sośnie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 95/2017 Wójta Gminy Sośnie z dnia 15 listopada 2017 r.w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Sośnie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie sprzedaży w formie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości stanowiących własność Gminy Sośnie

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Sośnie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży