główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - infrastruktura techniczna w m. Chojnik, Kuźnica Kącka oraz Pawłów

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 164.93 KB
artykuł nr 2

Wszczęcie postępowania administracyjnego - linia kablowa oświetlenia drogowego w m. Granowiec

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 233.51 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - infrastruktura techniczna w m. Chojnik, Kuźnica Kącka oraz Pawłów

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 220.25 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 249.80 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie - wydanie decyzji, linia kablowa nn oświetlenia drogowego ze słupami w m. Sośnie

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 160.49 KB