główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 WÓJTA GMINY SOŚNIE z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018/2017