główna zawartość
artykuł nr 1

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie, formularz w załączniku.

Załączniki:
Załącznik 1.08 MB
Załącznik 6.91 KB
Załącznik 7.70 KB
artykuł nr 2

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

Sprawozdanie w załączeniu.

Załączniki:
Sprawozdanie 1.77 MB
Dostępne kategorie:
2019
2018/2017