główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 16

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach z dnia 20 września 2018 r.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 239.13 KB
artykuł nr 17

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach z dnia 20 września 2018 r.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 234.20 KB
artykuł nr 18

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach z dnia 18 września 2018 r.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 197.62 KB
artykuł nr 19

Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie z dnia 18 września 2018 r.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 73.13 KB
artykuł nr 20

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach z dnia 12 września 2018 r.

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach

z dnia 12 września 2018 r.

 

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., podaje się do publicznej wiadomości informacje o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach powołanej postanowieniem nr 198/II/2018 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 11 września 2018 r. do przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz o siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach:

I. SKŁAD KOMISJI:

1. Aleksandra Mariola Schubert - Przewodniczący Komisji

2. Pańczyszyn Andrzej - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie:

3. Ewelina Maria Bojarczuk

4. Janusz Broniecki

5. Marta Maria Grycman

6. Kamila Katarzyna Klepacz

7. Florian Józef Mundry

9. Anna Gzik

9. Joanna Duczmal

 

II. SIEDZIBA KOMISJI:

Urząd Gminy Sośnie ul. Wielkopolska 47, pokój nr 103, tel. 62 739 39 13 lub

62 739 39 10, fax 62 739 39 33

 

III. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach w sprawie rejestracji kandydatów:

- listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sośnie

13 i 14 września 2018r. od godz. 13.00 do 15.30

15 września 2018r. ( sobota ) od godz. 12.00 do 15.00

17 września 2018r. od godz. 12.00 do 24.00

- kandydatów na Wójta Gminy Sośnie

18, 19, 20, 21, 24, 25 września 2018r. od godz. 13.00 do 15.30

26 września 2018r. od godz. 12.00 do 24.00

 

Druki zgłoszeń można otrzymać w Urzędzie Gminy Sośnie, pokój nr 110

 

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach

/ - / Aleksandra Mariola Schubert