główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018 - 2021

Tarfa - woda i ścieki

 

Decyzja strona 1

 

Decyzja strona 2

 

artykuł nr 2

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury KBW w Kaliszu

Wykaz w załączeniu.

Załączniki:
Wykaz 218.26 KB
artykuł nr 3

Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja 231.24 KB
artykuł nr 4

Wszczęcie postępowania - linia kablowa SN w m. Chojnik, Kuźnica Kącka oraz Pawłów

PB.6733.3.2018

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte
z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na:

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

  • linia kablowa SN 15kV;
  • 2 słupy SN – 15 kV;

zlokalizowane w miejscowościach: Chojnik, na działkach nr 545/1 i 611 (AM-1), Kuźnica Kącka , na działce nr 1 (AM-1) oraz Pawłów, na działce nr 197 (AM-1).

 

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-556 Gdańsk

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Dostępne podkategorie:
2018
2017