główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja 231.24 KB
artykuł nr 2

Wszczęcie postępowania - linia kablowa SN w m. Chojnik, Kuźnica Kącka oraz Pawłów

PB.6733.3.2018

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte
z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na:

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

  • linia kablowa SN 15kV;
  • 2 słupy SN – 15 kV;

zlokalizowane w miejscowościach: Chojnik, na działkach nr 545/1 i 611 (AM-1), Kuźnica Kącka , na działce nr 1 (AM-1) oraz Pawłów, na działce nr 197 (AM-1).

 

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-556 Gdańsk

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

artykuł nr 3

Zawiadomienie - linia kablowa nn oświetlenia drogowego ze słupami i oprawami oświetleniowymi zlokalizowana w miejscowości Sośnie

Załączniki:
Załącznik 38.11 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie - linia kablowa nn oświetlenia drogowego w m. Pawłów

Zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki:
Zawiadomienie 38.31 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Ogłoszenie oraz plan likwidacji w załączeniu.

Załączniki:
Ogłoszenie 217.02 KB
Plan 650.77 KB