główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2018

artykuł nr 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2018 roku

artykuł nr 3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2017

artykuł nr 4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2017 roku

artykuł nr 5

Sprawozdania o nadwyżce / deficycie

Sprawozdania w załączeniu.