główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania o nadwyżce / deficycie

Sprawozdania w załączeniu.

artykuł nr 2

Sprawozdania i informacje za rok 2020

Sprawozdania w załączeniu.

artykuł nr 3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2019

artykuł nr 4

Sprawozdania i informacje za rok 2019

artykuł nr 5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2019 roku

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018