główna zawartość
artykuł nr 11

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

Informuję, że w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju, przeprowadzonego w dniu 9 sierpnia 2017 r. wyłoniono kandydatkę na ww. funkcję Panią Justynę Rasiak.

Komisja konkursowa stwierdziła, że oferta Pani Justyny Rasiak została złożona

w terminie, a kandydatka spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Podczas konkursu komisja dokonała merytorycznej oceny kandydatki. Ocenie podlegała w szczególności przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej oraz odpowiedzi na pytania zadane przez członków komisji.

W wyniku tajnego głosowania kandydatka na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju Pani Justyna Rasiak uzyskała bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji.

 

Sośnie, 11 sierpnia 2017 r.

 

Wójt

 

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 12

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Zespołu Szkół w Cieszynie

 

Informuję, że w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie, przeprowadzonego w dniu 9 sierpnia 2017 r. wyłoniono kandydatkę na ww. funkcję Panią Barbarę Nowak.

Komisja konkursowa stwierdziła, że oferta Pani Barbary Nowak została złożona

w terminie, a kandydatka spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Podczas konkursu komisja dokonała merytorycznej oceny kandydatki. Ocenie podlegała w szczególności przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół oraz odpowiedzi na pytania zadane przez członków komisji.

W wyniku tajnego głosowania kandydatka na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie Pani Barbara Nowak uzyskała bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji.

 

Sośnie, 11 sierpnia 2017 r.

 

 

Wójt

 

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 13

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

artykuł nr 14

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie